Nocne muzeum

Już po raz siódmy Muzeum Regionalne w Krasnymstawie przyłączyło się do akcji „Noc Muzeów”.

Goście, którzy w godzinach 19.00-24.00 odwiedzili Muzeum, mieli możliwość nie tylko bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych i czasowych, ale również wysłuchania koncertów oraz niezwykle ciekawych prelekcji. Sobotnia „Noc Muzeów” rozpoczęła się programem muzycznym Kwartetu Dętego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie pod kierownictwem Mieczysława Pawelca. Następnie w refektarzu odbyły się trzy prelekcje przygotowane przez pracowników muzeum. Jako pierwsza wystąpiła Elżbieta Sobczuk z prezentacją dotyczącą badań archeologicznych przeprowadzonych w kwartale ulic: Mostowa, Czysta, Kościuszki i Zamkowa w Krasnymstawie w latach 2012-2013. Następnie Konrad Grochecki wygłosił wykład pt. „Rzeczy w służbie Habsburgów, czyli nie wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu. O małej srebrnej obrączce znalezionej w Stężycy Nadwieprzańskiej”, a na koniec Mateusz Soroka zmierzył się z trudnym tematem dotyczącym mechanizmów postrzegania odmienności i tolerancji od kultury ludowej do kultury popularnej. Goście odwiedzający Muzeum mieli również okazję obejrzeć nową wystawę fotograficzną ukazująca dawny Krasnystaw. Złożyły się na nią zdjęcia dwóch autorów, Zbigniewa Piroga oraz Zbigniewa Uchnasta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyświetlane w podziemiach Muzeum archiwalne filmy związane m.in. z Krasnymstawem. Na muzealnym dziedzińcu zaprezentowała się Krasnostawska Grupa Motocyklowa „Free Wings”, a gdy zapadł zmierzch na ustawionej tam scenie wystąpił chełmski zespół rockowy Rdza.  (k)