Nowa kierownik opieki

Beata Sienkiewicz z Chełma została nową kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Zastąpiła Jadwigę Tywoniuk, która przeszła na emeryturę.

J. Tywoniuk związana była z opieką społeczną w Wierzbicy od początku swojej kariery zawodowej. Zaczynała jako pracownik socjalny w miejscowym ośrodku zdrowia a następnie ośrodku pomocy społecznej, w którym została kierownikiem. O następczynię J. Tywoniuk nie było łatwo. Gmina ogłaszała konkurs dwukrotnie. Za pierwszym razem nie było chętnych. W drugim konkursie z czterech złożonych ofert tylko jedna kandydatura spełniała wymagania formalne. – Okazało się, że nie jest łatwo znaleźć osobę, która spełnia wszystkie ustawowe kryteria do pełnienia tej funkcji – mówi Andrzej Chrząstowski, wójt Wierzbicy. – Nie było takich osób wśród pracowników OPS.
Wymogi spełniła Beata Sienkiewicz, która jeszcze do 15 marca jest kierownikiem zespołu ds. pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie. (bf)