Nowa radna

Na najbliższej sesji Rady Gminy Dubienka zaplanowano zaprzysiężenie nowej radnej, która zastąpi zmarłego w lutym br. Tadeusza Gołębiowskiego. Wyborów uzupełniających nie trzeba było, bo zgłosił się tylko jeden kandydat do zasiadania w radzie.

W lutym br. radni gminy Dubienka podjęli uchwały w sprawie połączenia sołectw. Ich liczbę zredukowano do dziewięciu. Chodziło o ułatwienie kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem rad sołeckich, a także o to, aby sołectwa były mniej więcej równe pod względem liczby mieszkańców. Dwa dni po sesji, na której zapadły decyzję w tej sprawie, zmarł radny Tadeusz Gołębiowski.

Zaistniała potrzeba zorganizowania wyborów uzupełniających. Ale podjęte procedury połączenia sołectw doprowadziłyby jednocześnie do zmian w okręgach wyborczych. Konieczne było zwołanie sesji nadzwyczajnej, podczas której cofnięto uchwały w sprawie połączenia sołectw. Wybory uzupełniające do rady miały być przeprowadzone 31 maja w ramach obowiązujących wcześniej okręgów wyborczych. Ale wyborów nie trzeba było organizować (ze względu na epidemię byłoby to karkołomne przedsięwzięcie), bo zgłosiła się tylko jedna kandydatka.

– Kandydatką była Elżbieta Jaroszyńska ze Starosiela – mówi Krystyna Deniusz-Rosiak, wójt gminy Dubienka. – 10 czerwca planujemy sesję, na której będzie zaprzysiężenie nowej radnej, a wcześniej dostanie ona nominację. W najbliższym możliwym czasie chcemy też wrócić do wciąż aktualnego tematu połączenia sołectw. Ale na chwilę obecną ze względu na epidemię utrudniona byłaby kwestia organizacji wyborów sołeckich. (t)