Nowe limity dla emerytów i rencistów

Od 1 grudnia renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą więcej dorobić do swoich świadczeń bez przykrych konsekwencji dla ich wysokości. To dlatego, że kwoty obowiązujących limitów wzrastają.

– Do rent i emerytur można dorabiać, ale część świadczeniobiorców musi uważać na tzw. graniczne kwoty przychodu. Zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od średniej pensji w kraju. Przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło, dlatego od 1 grudnia limit przychodu obowiązujący pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów będzie o około 100 złotych wyższy niż do tej pory.

Wyniesie 3618,30 złotych brutto – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – W przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przekroczenie tego limitu spowoduje zmniejszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc. A jeśli dodatkowy przychód świadczeniobiorcy będzie wyższy niż 6719,70 zł brutto, to wypłata emerytury lub renty za dany miesiąc nie będzie przysługiwać w całości dodaje rzecznik.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku pobierających rentę socjalną. Tu dodatkowy przychód powyżej 3618,30 zł od razu zawiesi wypłatę całej renty za dany miesiąc. Żadne limity nie obowiązują natomiast emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) – mogą oni dorabiać bez ograniczeń.

Nowe kwoty limitów będą obowiązywać od grudnia do lutego. Zmienią się znów w marcu. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here