Nowe władze OSP

W Różance odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Włodawa, podczas którego wybrano nowy zarząd.

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został Stanisław Weremczuk, a wiceprezesem Artur Zalewski. W skład prezydium weszli także: Arkadiusz Szarpak – sekretarz, Andrzej Woźniak – skarbnik, Radosław Cenkała – komendant gminny oraz Tadeusz Sawicki, Zbigniew Furman, Jacek Ciok, Andrzej Bereściuk, Mariusz Hondra, Bogusław Zyza, Paweł Matczuk. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Stanisław Weremczuk i Radosław Cenkała. (a, fot. UG Włodawa)