Nowe źródła informacji

Jeszcze w tym roku w lubelskich dzielnicach stanie 10 nowych tablic informacyjnych.


– Zostaną ustawione na Wrotkowie, Kośminku i Ponikwodzie – poinformował Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta, odpowiadając na interpelację Marcina Nowaka z klubu radnych Krzysztofa Żuka. Wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta apelował o „zdiagnozowanie tematu i zajęcie się kwestią montażu bezpłatnych tablic informacyjnych w lubelskich dzielnicach”.

Andrzej Wojewódzki ocenił, że „funkcjonujący od kilku lat mechanizm ustawiania tablic, tj. na wniosek określonej rady dzielnicy, wydaje się optymalny również z punktu widzenia realizacji zadań statutowych dzielnic”. – Kolejne potrzeby mogą być zgłaszane przez mieszkańców do rad dzielnic – wyjaśnił.

Sekretarz miasta wyliczył, że „w latach 2012-2018 w ramach zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta (dzielnice) wykonano łącznie 53 tablice, w tym 43 ogólnodostępne oraz 8 słupów ogłoszeniowych”. – Na terenie miasta zlokalizowanych jest również 41 ogólnodostępnych słupów ogłoszeniowych, z których bez ograniczeń mogą korzystać mieszkańcy miasta – dodał.

Z kolei radny Nowak ocenił, że „bezpłatne nośniki informacyjne zwiększają skuteczność przepływu komunikatów, docierając do tysięcy odbiorców. – Uregulowanie tej kwestii umożliwi Urzędowi Miasta Lublin, a także radom dzielnic, rozszerzenie partycypacji społecznej w zakresie informowania o swoich projektach” – dodał Nowak.