Nowiny – Ciekawostki lokalne (72)

Z dziejów
„W 1827 r. miejscowość wchodziła
w skład gminy Turno (…) W 1862 roku w Nowinach powstała kolonia niemiecka (…) Skorowidz Królestwa Polskiego
z 1877 roku podaje, że Nowiny znajdowały się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Turno, parafii Wołoskawola (pisownia oryginalna). Sąd pokoju – Włodawa, poczta – Włodawa”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010
Trzy wyznania jedna narodowość
„Według spisu z 30 września 1921 roku miejscowość należała do gminy Turno. Posiadała 17 domów i 10 innych obiektów mieszkalnych. Liczyła 135 osób,
w tym 65 mężczyzn oraz 70 kobiet, w tym 56 rzymskokatolików, 4 prawosławnych i 65 ewangelików. Wszyscy deklarowali narodowość polską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Jeden nauczyciel na całą szkołę

„W 1939 roku (według stanu z 12 marca) we wsi była szkoła powszechna. Uczyło się w niej 74 dzieci, w tym 22 rzymskokatolików, 31 ewangelików i 21 prawosławnych. W placówce pracował 1 nauczyciel”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Cmentarz wśród drzew

Jak podaje ten sam autor w Nowinach znajduje się cmentarz ewangelicki: „Założony po 1864 r. Powierzchnia 0,55 ha. Położony jest na niewielkim wyniesieniu w odległości ok. 1 km na wschód od drogi prowadzącej do wsi Wielki Łan oraz ok. 2 km na południe od wsi Wołoskowola.
W krajobrazie cmentarz wyróżnia się skupiskiem drzew”. (opr. ad)