Nowoczesna gorzelnia i nowe miejsca pracy w lubelskim Stocku

Tak będzie prezentowała się nowa, przyjazna środowisku gorzelnia w lubelskim zakładzie Stocka (wizualizacja)

W lubelskim zakładzie Stocka ma powstać nowa, przyjazna środowisku gorzelnia. Koszt jej budowy szacowany jest na około 120 milionów złotych. Dzięki planowanej inwestycji Stock będzie mógł produkować w Lublinie 100 tys. litrów spirytusu dziennie. W gorzelni pracę znajdzie kilkudziesięciu nowych pracowników. Inwestycja, oprócz zastosowania innowacyjnej technologii, wyróżniać się będzie szeregiem pro-ekologicznych rozwiązań.

– To będzie wzorcowy przykład jak zaawansowaną technologię XXI wieku można połączyć z dbałością o przyrodę i o sąsiadów. Planując nową gorzelnię, bardzo wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Cały obiekt będzie pełny zieleni, także na ścianach i dachu. Nasze systemy odzyskiwania energii oraz wody będą wręcz unikalne w skali kraju. Instalacja będzie doskonale wyciszona. A nowoczesnym projektem architektonicznym budynku, pięknie wpisujemy się w rewitalizację dzielnicy „Za Cukrownią”, tuż obok Areny Lublin i planowanego zielonego dworca metropolitalnego – o nowej inwestycji mówi Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.

Budowa nowej gorzelni powinna rozpocząć się w przyszłym roku po uzyskaniu odpowiednich zgód środowiskowych oraz formalnego pozwolenia na budowę.

Stock wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9 lipca. Po uzyskaniu wymaganych opinii dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem z 22 września stwierdzono konieczność tej procedury – informuje Blanka Rdest-Dudak, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin: – Procedura oceny oddziaływania na środowisko oznacza konieczność opracowania, przez uprawniony podmiot, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, który jest dokumentem poddawanym procedurze z udziałem społeczeństwa oraz uzyskania uzgodnień z właściwymi organami, w tym przypadku PPIS w Lublinie oraz RDOŚ w Lublinie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został złożony w WOŚ UM Lublin 26 października 2020 r. Dokument wraz z załącznikami został przekazany do organów uzgadniających. Jednocześnie obwieszczono możliwość zapoznania się z raportem oraz składania uwag i wniosków w sprawie – informuje dyrektor Rdest-Dudak.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub do pojemników umieszczonych przy wejściu do budynków Urzędu Miasta Lublin, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Mieszkańców, inne firmy i instytucje, a na złożenie ich zainteresowani mają czas do 29 grudnia mailem (srodowisko@lublin.eu), telefonicznie (81 466 26 22, pn.-pt. w godz. 7.30-15.30), pocztą (Wydział Ochrony Środowiska, Zana 38, 20-601 Lublin) oraz na papierze w siedzibie wydziału (Zana 38, skrzynka na dokumenty).

Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na 2022 rok. Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego później produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery), medycznych, farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji), a także rolniczych, w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z KOWR (Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa).

Alkohol w lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, a także kukurydzy. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Stock Polska. – Tak duża i nowoczesna inwestycja pozwoli na długie lata umocnić pozycję Lublina na europejskiej mapie wiodących producentów alkoholu. Dzięki nowej gorzelni będziemy mogli łatwiej zdobywać kolejne zagraniczne rynki. Z kolei dzięki akcyzie i podatkom, które płaci Stock, możemy pośrednio wspierać lokalną społeczność – dodaje Marek Sypek.

Gorzelnię budować i oddawać do użytku będzie firma Biotechnika z Łodzi, która realizuje od wielu lat podobne inwestycje w Polsce i za granicą. Nowe budynki zlokalizowane będą w całości na dotychczasowym, przemysłowym terenie firmy, od strony południowo-zachodniej. Wymagać to będzie pewnych prac rozbiórkowych oraz zaadaptowania części placów i alejek wewnętrznych. Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5 800 m2, co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie.

– Budowę poprowadzimy tak, aby nie trzeba było wycinać żadnego drzewa i aby większość instalacji produkcyjnych mieściła się wzdłuż torów kolejowych. Dzięki temu inwestycja będzie przyjazna dla okolicznych sąsiadów – dodaje Krzysztof Put, dyrektor lubelskiego zakładu Stock Polska.

Nowa inwestycja przyniesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne i nie chodzi tylko o podatki i akcyzy odprowadzane do skarbu państwa i lokalnego samorządu. W związku z budową nowej gorzelni Stock przewiduje zatrudnić w Lublinie dodatkowo kilkadziesiąt pracowników, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych, jak i biurowych. Pierwsze rekrutacje powinny ruszyć już pod koniec przyszłego roku. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here