Nowość w gimnazjum nr 1 we Włodawie

W roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie, oferuje szóstoklasistom nowe możliwości edukacyjne. W „Konarskim” mogą wybrać od 1 września: klasę ogólną, sportową i filmową. Ta ostatnia jest wyjątkową propozycją.

Edukacja filmowa w PG nr 1 będzie obejmować cotygodniowe teoretyczne zajęcia lekcyjne języka polskiego związane z wiedzą o filmie (w wymiarze 1 godz. tygodniowo) oraz praktyczną edukację filmową realizowaną na zajęciach artystycznych (do dwóch godziny tygodniowo z podziałem na grupy).
– W naszym gimnazjum istnieje profesjonalne zaplecze filmowe, działa Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy, realizowane są projekty związane z edukacją filmową, były i są organizowane konkursy wiedzy o filmie, powstają filmy dokumentujące życie szkoły – wymienia dyrektor Przemysław Tułacz. – Od wielu lat współpracujemy z kinem Włodawskiego Domu Kultury, uczestnicząc w projekcjach filmowych. Docieramy do wszystkich uczniów w szkole, dając im szansę na poznanie elementów kultury medialnej. Rozszerzamy wiedzę i umiejętności ucznia z zakresu języka polskiego, omawiamy bliskie im zagadnienia dotyczące problemów nastolatków i współczesnego świata.
Projekt ten wesprze w pracy również nauczycieli wychowawców, ponieważ filmy proponowane jako swojego rodzaju lektury dotyczą ważnych dla młodzieży spraw, takich jak trud dojrzewania, konflikt z rodzicem, poszukiwanie wartości religijnych, patriotycznych, fascynacji między dziewczyną a chłopakiem, poszukiwania odrębności wśród rówieśników, poszukiwania własnej przestrzeni w domu, w ojczyźnie, rozumienia spraw dorosłych, budowania przyjaźni itp.
– Chcemy dostosować kształcenie do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego, odwołać się do obrazkowego charakteru współczesnej kultury – dodaje P. Tułacz. – Film stał się obecnie dla młodzieży bardzo popularną formą przeżyć estetycznych, emocjonalnych i odbioru informacji. Coraz częściej nauczyciele języka polskiego odnajdują zarówno w programach nauczania tego przedmiotu, jak również w arkuszach egzaminu gimnazjalnego nawiązania do sztuki filmowej.
W ramach zajęć artystycznych uczniowie będą tworzyć film krok po kroku. Będą pisać scenariusz, brać udział w pracy na planie filmowym i samodzielnie montować wypowiedź filmową, pisać recenzję filmu. Poznają również podstawy gry aktorskiej, będą obsługiwać kamerę czy też zmontują jednominutową etiudę filmową za pomocą wybranych technik montażu. (pk)