Nowy asfalt na Cementowej, rekreacja na Cichej

Miasto Rejowiec Fabryczny rozpoczyna przebudowę ulicy Cementowej. Chce też przejąć działkę od skarbu państwa na urządzenie osiedlowego terenu rekreacyjnego przy ul. Cichej. Urzędnicy przygotowują się do przeglądu drzewostanu wzdłuż ulic i na osiedlach mieszkaniowych.

Miasto Rejowiec Fabryczny dostało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 980 930 zł na przebudowę ulicy Cementowej. Do przetargu zgłosiło się siedem firm.

Ulica Cementowa ma dwóch zarządzających. Dwie trzecie drogi, od rampy kolejowej do Cementowni, należy do miasta, zaś jedna trzecia, od ulicy Lubelskiej do ulicy Orzechowej, do powiatu chełmskiego. – Samorząd miasta ma nadzieję, że powiat chełmski także zmodernizuje swój odcinek – mówi przewodniczący rady miasta, Robert Szwed. – Ulica Cementowa to droga prowadząca do osiedla Fabrycznego. Odbywa się tutaj ruch ciężkich pojazdów między innymi do cementowni i firm zlokalizowanych w strefie przemysłowej oraz transport ładunków z bocznicy kolejowej.

W ten bardzo istotny dla mieszkańców projekt drogowy włączyła się spółka Lotos-Asfalt, która dostarczy technologię asfaltu o wysokich parametrach w ramach swoich działań pn. „Piętnaście inwestycji drogowych na 15-lecie firmy”. Harmonogram prac przewiduje ich rozpoczęcie jeszcze w bieżącym roku, a zakończenie planowanie jest w 2021 roku. Samorządowcy z Rejowca Fabrycznego raz jeszcze podkreślają, żeby projekt był kompletny, starostwo musi przebudować powiatowy odcinek. Radny miejski, Marek Parada dodaje, że nie wyobraża sobie, aby tak nie było, gdyż takie są oczekiwania mieszkańców.

Miasto Rejowiec Fabryczny zabiega o działkę przy ul. Cichej, należącą do skarbu państwa, na której zamierza urządzić osiedlowy teren rekreacyjny. – Niedługo już finał tych starań – mówi Maria Sławińska z Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny. – Wkrótce podpiszemy akt notarialny.

Równolegle trwa proces przygotowania organizacyjnego i projektowego dla tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców przedsięwzięcia. – Projekt będzie realizowany w ramach programu LGD Promenada S12, gdzie zabezpieczono dotację w kwocie 80 000 zł – mówi burmistrz Stanisław Bodys.

Problemem na osiedlu był fakt, że miasto nie dysponowało tam swoim gruntem. Były proponowane zamiany działek, ale nie doszły do skutku. – Dobrze się stało, że w końcu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zarządzający nieruchomością w imieniu skarbu państwa, zgodził się nieodpłatnie przekazać działkę miastu na ten ważny cel społeczny – mówi radny Leszek Danielewicz. – Szkoda, że tak długo to trwało, ale skoro już są zabezpieczone pieniądze, to w ciągu najbliższych miesięcy plac zabaw i rekreacji powstanie. I to dla naszych mieszkańców jest najważniejsze.

Urzędnicy z Rejowca Fabrycznego przygotowują się też do przeglądu drzewostanu wzdłuż ulic i na osiedlach mieszkaniowych. W dwóch miejskich parkach miasto ma już opracowany program ochrony, pielęgnacji i nasadzeń. Działania pielęgnacyjne od lat są prowadzone także w przestrzeni miasta.

To m.in. usuwanie jemioły, podcinki oraz likwidacja posuszu. – W bieżącym roku, dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udało się m.in. wykonać szeroki zakres prac pielęgnacyjnych w parku Stajne – Polesie wraz z formowaniem alei Grabowej – tłumaczy burmistrz Bodys. – Chcemy zachować jak największą liczbę starych drzew. Wycinką chcemy objąć tylko takie drzewa, które są zagrożeniem dla ludzi i pojazdów. (jar)