Nowy dyrektor w ZSEiT

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami Katarzyna Karamać od 1 września br. będzie pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej. Przez ostatnich dziesięć lat szkołą kierował Jarosław Wójcicki.

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych nie został rozstrzygnięty. Zgłosiło się dwóch kandydatów. Jeden nie został dopuszczony do konkursu z przyczyn formalnych. Jak udało się nam ustalić nieoficjalnie, do wymaganych dokumentów miał nie dołączyć kopii ukończenia studiów magisterskich.

Drugi, Jarosław Wójcicki, dotychczasowy dyrektor placówki, kierujący nią przed dwie kadencje, w głosowaniu nie uzyskał wymaganej prawem liczby głosów, co zresztą nie było zaskoczeniem. Wójcicki należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, a większość w komisji stanowili przedstawiciele prezydenta Chełma i Lubelskiego Kuratora Oświaty, kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością.

Zgodnie z prawem, jeśli konkurs na dyrektora nie zostanie rozstrzygnięty, prezydent musi powierzyć obowiązki albo dotychczasowemu zastępcy, albo któremuś z członków rady pedagogicznej.

Jakub Banaszek w piątek 30 sierpnia br. pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, od 1 września br. do czasu przeprowadzenia konkursu, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r., powierzył Katarzynie Karamać, wieloletniej nauczycielce historii w tej placówce. W przeszłości pełniła ona funkcję zastępcy dyrektora. (s)