Nowy kierownik ODR

Norbert Hoefler od 2 kwietnia jest kierownikiem włodawskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Do początku grudnia ub.r. włodawskim ODR kierowała związana z PSL Zofia Fulman. Wakat powstał, gdy kierownik została odwołana (wraz z całą rzeszą szefów ODR-ów w Polsce, z reguły związanych z PSL, co wybitnie nie pasowało PiS-owi). Przed miesiącem na chwilę p.o. kierownika została Marzena Kędzierska-Wojtas z Urszulina, która jednak w żaden sposób z rządzącą partia była niezwiązana. To ponoć miało kłuć w oczy niektórych członków PiS. Na kierownika ośrodka awansowano więc związanego od lat z prawem i Sprawiedliwością pracownika ośrodka – Norberta Hoeflera. Są opinie, że stało się to dzięki wydatnej pomocy aktywnych członkiń zarządu okręgowego PiS we Włodawie – Katarzyny Wojtal i Elżbiety Wołoszun.
N. Hoefler ma w swojej karierze już nie tylko kierowanie niedużym skądinąd ODR-em (7 pracowników), ale również szefowanie dużo większym i znaczniejszym biurem powiatowym ARiMR w Włodawie (w latach 2006-07, kiedy PiS był u władzy). (-)

Ośrodki doradztwa rolniczego zajmują się m.in. odpłatnym tworzeniem biznesplanów do kredytów dla rolników, a także doradztwem przy pozyskiwaniu przeróżnych funduszy unijnych oraz szkoleniami. W przeszłości nadzorowali je wojewodowie, ale za rządów PO-PSL oddano je marszałkom województw, wtedy i dziś w większości opanowanych przez koalicje PO-PSL. Od ub.r. podlegają ministrowi rolnictwa w rządzie utworzonym przez PiS. ODR-y, bez względu na to, przez kogo były nadzorowane, zawsze były łakomym kąskiem dla partii politycznych. Obecnie kierownicy kilkuosobowych ośrodków (jak we Włodawie) zarabiają niecałe 3 tys. brutto.