Nudy nie ma, są wolne miejsca

Dzieci z obu miejskich żłobków w Chełmie w czasie dyżurów wakacyjnych nie narzekają na nudę.

Maluchy uczestniczą w szeregu kreatywnych zabaw, zajęciach muzyczno – rytmicznych oraz rozwijających sprawność manualną. Dzieci biorą też udział w wystawianych przez opiekunki bajko-terapeutycznych inscenizacjach oraz teatrzykach, zabawach sensorycznych, a w piękną pogodę wychodzą na spacery i pikniki do parku.

W związku z pojawieniem się wolnych miejsc w najbliższym czasie zaplanowano dodatkową rekrutację uzupełniającą zarówno do Chełmskich Niedźwiadków, jak i Żłobka Słoneczko. Koszt czesnego, ponoszonego przez rodziców wynosi 421, 40 zł. Trzeba jednak pamiętać, że możliwe jest uzyskanie 400 zł dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wówczas opłata za czesne po stronie rodziców wynosi jedynie 21,40 zł. Pracownicy żłobków zapraszają wszystkich chętnych do Chełmskich Niedźwiadków i Żłobka Słoneczko. (opr. mo)