O bezpiecznych feriach

Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Kuratora Oświaty Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie każdego roku realizuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czasie wypoczynku.

W związku z feriami zimowymi w placówce zorganizowano spotkanie edukacyjno- profilaktyczne z funkcjonariuszami służb mundurowych na temat właściwego spędzania czasu zimą. Aspiranci Dariusz Lejnert i Tomasz Prystupa, posterunkowa Agnieszka Zielińska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie oraz młodszy aspirant Artur Nielipiuk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przedstawili przedszkolakom ewentualne zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w okresie zimowym, apelując jednocześnie o szczególną rozwagę w trakcie zabaw na śniegu i lodzie.

Funkcjonariusze policji i straży pożarnej uczulili też dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z organizowaniem zabaw w miejscach niedozwolonych i przypomnieli o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportów zimowych. Przekazali również niezbędną wiedzę dotyczącą prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia i sposobów wzywania i udzielania pomocy. Spotkanie z mundurowymi zorganizowały nauczycielki: Dorota Winiarczyk i Agnieszka Śpiewak. (a)