O dopłatach w starostwie

(28 marca) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował we Włodawie szkolenie na temat zmian w dopłatach dla rolnictwa w 2017 roku. Rozmawiano również o działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych. Około pięćdziesięciu zainteresowanych tymi kwestiami rolników powitał wicestarosta Adam Panasiuk w asyście kierownik włodawskiego ODR – Marzeny Kędzierskiej-Wojtas.
O dopłatach mówiła Kamila Leśniewska z ARiMR we Włodawie. Z kolei Bożena Reniuszek, kierownik działu ekologii i ochrony środowiska LORD Końskowola, przedstawiła pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne dostępne na Lubelszczyźnie.
Według nowych przepisów dopłaty do upraw wysokobiałkowych zostały zastąpione dwoma innymi: do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i powierzchni upraw roślin pastewnych. Zmieniają się też dopłaty do zwierząt. W tym roku przysługuje wsparcie do bydła, krów mlecznych, mających ponad 2 lata, ale tylko do 20 sztuk. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest posiadanie co najmniej 3 sztuk. W przypadku płatności do owiec i kóz obowiązuje system bezwnioskowy. W tym roku płatność do owoców miękkich obejmuje tylko plantacje truskawek, trzeba mieć jednak przynajmniej 10 arów. W tym roku rolnicy mogą się taż starać o płatności do lotnisk, boisk i pól golfowych, jeśli udowodnią, że są wykorzystywane jako pastwiska.
Jak co roku wnioski można składać do 15 maja, choć można to uczynić nawet do 9 czerwca, ale wówczas płatność zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. Co ważne, to w tym roku w dokumentach o wsparcie nie trzeba podawać wszystkich działek, ale tylko te, o dopłaty do których rolnik się ubiega.
Z kolei podczas spotkania rolnicy mogli się dowiedzieć o kilku pakietach rolno-środowiskowo-klimatycznych dostępnych u nas. Są to: pakiet rolnictwo zrównoważone, pakiet zachowanie sadów tradycyjnych drzew owocowych, pakiet zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, pakiet zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, pakiet cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz pakiet cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. (-)