O drogach na sesji

(29 marca) Niemal jak co roku, na pierwszej sesji wiosennej w gminie Włodawa punkt interpelacji zdominowały tematy drogowe. Na fatalny stan traktów narzekano nie tylko podczas środowych obrad, ale także dzień wcześniej, w trakcie wyjazdowego posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy: Rewizyjnej oraz Ładu i Porządku Publicznego.

Drogowe interpelacje, podczas ostatniej sesji RG, złożyli niemal wszyscy radni obecni tego dnia na sali obrad. W sprawie dróg w swoich miejscowościach interpelowali m.in. radni: Leszek Pawluk – drogi w Orchówku, Bogusław Wieliczko – w Różance, Artur Zalewski – w Stawkach, Bogdan Wysocki – w Korolówce, Andrzej Sakowicz – w Żukowie i w Krasówce, Małgorzata Kozakiewicz – w Susznie, Mirosław Kaliński – w Szumince oraz Zbigniew Błaszczuk – w Sobiborze. Dodatkowo radny Artur Zalewski przedstawił sprawozdanie, z przeprowadzonego dzień wcześniej wyjazdowego posiedzenia połączonych komisji RG – fatalny stan dróg stwierdzono w całej gminie Włodawa. Drugim tematem „drogowym” poruszanym podczas sesji było oświetlenie. Uwagi dotyczące oświetlenia, o czym informowali radni, zgłaszają obecnie m.in. mieszkańcy Orchówka, Sobiboru i Żukowa. Dodatkowo radni Dariusz Makarewicz i Janusz Korneluk powrócili do tematu konieczności wykonania oświetlenia pomiędzy Włodawą a Orchówkiem. Na te i inne interpelacje, nie tylko drogowe, odpowiedzi na sesji tym razem nie było – w środowych obradach nie uczestniczył wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki. (ad)