O drogach na sesji

(26 października) Jak skutecznie walczyć o naprawę drogi pokazała na sesji Rady Gminy Włodawa właścicielka domku letniskowego nad Jeziorem Białym, mieszkanka Włodawy. Zgłoszony przez nią do remontu odcinek w centrum Okuninki będzie naprawiony, co obiecał na sesji wójt Tadeusz Sawicki. Tak jednoznacznej odpowiedzi nie doczekały się pozostałe interpelacje drogowe, które dominowały podczas ubiegłotygodniowych obrad.

Konieczność naprawy blisko dwustumetrowego odcinka w centrum Okuninki, wiodącego w stronę przepompowni, mieszkanka Włodawy poparła m.in. argumentem o wyjątkowym znaczeniu turystycznym miejscowości w skali gminy i całego kraju. Jej zdaniem w Okunince, określanej „perłą”, tandetnych dróg z masą dziur i zalegającą wodą po obfitych opadach deszczu być nie powinno – to wstyd w XXI wieku.
– Nie chcemy asfaltu, ani kostki brukowej, a jedynie dobrze zwałowany tłuczeń – apelowała na sesji, zwracając się przy tym bez ogródek do radnych. – Jeżeli na komisji byliście przeciwni wysypaniu tłucznia, przyjrzyjcie się w lustrze!
Stanowisko Komisji Ładu i Porządku Publicznego, z wizji lokalnej na omawianej drodze, przedstawił, w zastępstwie przewodniczącego, radny Artur Zalewski. Zdaniem komisji wyremontowany w 2015 roku odcinek kolejnego, niezwłocznego remontu nie wymaga. Kontrola przeprowadzona 11 października nie wykazała m.in. zalegającej wody, mimo wcześniejszych opadów deszczu, a i stan nawierzchni, w porównaniu do innych gminnych dróg, nie był wcale zły. Innego zdania na temat był jednak widocznie wójt Tadeusz Sawicki, który ostatecznie drogę obiecał naprawić.
Jak się okazało podczas sesji, droga w Okunince to nie jedyny trakt w gminie wymagający remontu. O naprawę dróg w swoich miejscowościach interpelowali także m.in.: radny Dariusz Makarewicz w Orchówku (ul. Szkolna, Nowa, Leśna, o. Tomasza), radny Artur Zalewski w Stawkach, radny Bogdan Wysocki w Korolówce (drogi: gminna i powiatowa), radny Andrzej Sakowicz w Żukowie, radny Mirosław Kaliński dwie drogi w Szumince oraz radna Małgorzata Kozakiewicz (ul. Zielona). O naprawę traktu w Żłobku Małym apelowali z kolei mieszkańcy tej miejscowości, których dwoje, w tej sprawie, stawiło się na ostatniej sesji RG. (a)