O kolektorach i gminnych wydatkach

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żmudź dyskutowano m.in. o montażu kolektorów słonecznych. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójt Edycie Niezgodzie.

W gminie Żmudź trwa montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Projekt opiewa na 1,8 mln zł i realizowany jest dzięki unijnej dotacji. Wykonawcą są dwie firmy – jedna montowała pompy (pięć sztuk – już zamontowane), druga – kolektory. Część prac miało być wykonanych do końca maja, ale doszło do opóźnień. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, na ostatniej sesji przyznała, że temat budzi emocje wśród mieszkańców. Jeden z sołtysów pytał podczas posiedzenia o termin końcowy wykonania tej inwestycji.

– Przedsięwzięcie podzielone jest na etapy – mówił Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź. – W pierwszym etapie miały być wykonane instalacje trzy- i czteropanelowe. Firma miała pewne opóźnienia. Po spotkaniu z jej przedstawicielami uzgodniliśmy, że pięćdziesiąt instalacji zostanie wykonanych do końca lipca, a siedemdziesiąt siedem do końca września. Ale terminy te możemy rewidować, skracać.

Jolanta Bureć, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, podsumowała działalność ośrodka za 2018 r. Żmudzkie społeczeństwo starzeje się. To zjawisko widoczne jest od paru lat i nikogo już nie dziwi. Z kolei zaskoczeniem dla radnych i sołtysów była kwota, jaką w ubiegłym roku GOPS wypłacił mieszkańcom gminy Żmudź w formie świadczeń socjalnych. To prawie 4,5 mln zł (mieści się w tym „500 plus”). W 2018 r. stanowiło to „najdroższą” pozycję w gminnym budżecie. Na drugim miejscu była oświata – ok. 3 mln zł, a na trzecim – 1,2 mln zł – administracja. Ok. 242 tys. zł przeznaczono na remonty dróg. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok radni przyjęli jednogłośnie. Bez głosu sprzeciwu udzielili też absolutorium wójt Niezgodzie.

– Dziękuję za współpracę – mówiła wójt gminy Żmudź. – Budżet, którym dysponowaliśmy nie był duży, ale zrealizowany prawidłowo.

Radni i sołtysi apelowali o wycinkę zakrzaczeń i naprawę dróg. Mariusz Łaszkiewicz, radny i sołtys Leszczan, dopytywał o zdemontowany przystanek w jego miejscowości. Wójt poinformowała, że zagrażał bezpieczeństwu, a nowa wiata będzie ustawiona w przyszłym roku szkolnym. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here