O młodych i ich miejscu w Kościele

„Młodzi w Kościele” to hasło tegorocznego, 51. już Tygodnia Eklezjologicznego, który w dniach 25 – 28 lutego br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zorganizowali członkowie Koła Naukowego Teologów KUL.


Na temat miejsca młodych w Kościele debatowali duchowni, wykładowcy teologii, studenci. Ważną inspiracją dla 51. Tygodnia Eklezjologicznego był niedawno zakończony w Rzymie Synod Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie”, oraz niedawno zakończone Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Na zakończenie 51. Tygodnia nie zabrakło świadectw grupy młodzieży z Lublina, która z ks. Adamem Babem, lubelskim wikariuszem ds. młodzieży, uczestniczyła w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Panamie. Pytani – podczas ostatniego punktu wydarzenia zatytułowanego „Echo Panamy” – o zapamiętane wrażenia i ważne przemyślenia z Dni Młodzieży w Panamie, podzielili się swymi refleksjami. – Miłość to decyzja – podkreślała jedna z dziewcząt, przyznając, że według jej obserwacji większość młodych Polaków utożsamia miłość przede wszystkim z uczuciem oraz biologią (wymiar seksualny). Przyznała, że w Panamie spotkała mnóstwo młodych ludzi mających, jak ona sama, dojrzałe chrześcijańskie spojrzenie na istotę miłości.

Rzucone prowokacyjnie przez jednego z duchownych pytanie, czy miłość nie jest dla nich po prostu… F 63.9. Pod tym skrótem kryje się definicja miłości opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która to organizacja definiuje miłość w kategoriach zaburzeń chorobowych. Młodzież „panamska” jednak od razu zaprotestowała przeciwko trywializacji podstawowej w ludzkim życiu wartości. – Miłość wiąże się z przebaczeniem, a także zrozumieniem – podkreśliła jedna z młodych lubelskich uczestniczek tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

W ciągu czterech dni 51. Tygodnia głos należał jednak przede wszystkim do naukowców i duchownych. Generalnie pamiętali oni, by ich wypowiedzi naprawdę trafiały do młodych słuchaczy, aby, jak tego oczekiwali studenci – ich prelekcje były nie tylko „o młodzieży”, ale i skierowane „do młodzieży’. Z tego punktu widzenia szczególnie cenne było dzielenie się swymi doświadczeniami i refleksjami przez kilku biskupów. M.in. bp Marek Solarczyk, biskup warszawsko-praski, podkreślił, że młodzież pragnie z księżmi rozmawiać, oczekuje też, że duchowni porozmawiają z nimi o sensie i pięknie życia, o odnajdywaniu drogi życiowej, powołaniu.

Zwrócił uwagę, że dla młodych bardzo ważne jest osobiste świadectwo życia osób duchownych. Z kolei bp Wojciech Osial, biskup łowicki, czerpiąc z własnych doświadczeń związanych z przygotowywaniem młodzieży do bierzmowania, podkreślał rolę rodziców w kształtowaniu duchowości dziecka. Wskazał, że ważny w przygotowaniach do bierzmowania jest udział rodziców kandydata. Za negatywny uznał fakt, że część rodziców w ogóle nie pojawia się podczas sakramentu bierzmowania ich dziecka.

W końcowych wystąpieniach 51. Tygodnia prelegenci próbowali sprecyzować aktualny wizerunek polskiej młodzieży, stąd m.in. takie tematy wystąpień, jak: „Obraz religijno-moralny współczesnej młodzieży w Polsce”, „Rola wspólnot i ruchów chrześcijańskich w wychowaniu przyszłych pokoleń”, „Kondycja polskiej młodzieży okiem organizatora ŚDM”. Monika Skarżyńska

Koło Naukowe Teologów – organizator 51. Tygodnia Eklezjologicznego – jest najstarszą organizacją studencką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W tym roku, 8 grudnia, minie dokładnie rocznica stu lat istnienia Koła. Obejmowało początkowo jedynie studentów Wydziału Teologii KUL. Jak dowiadujemy się z archiwów w 1922 r. liczyło 14 członków, a w roku akademickim 1925/1926 – zaledwie 9. Zajmowali się wówczas głównie pisaniem referatów, sporządzaniem skryptów, organizowaniem spotkań dyskusyjnych. Dziś najbardziej znaną inicjatywą podejmowaną przez KNT jest Tydzień Eklezjologiczny. Pierwszy Tydzień odbył się jesienią 1965 r. – był poświęcony refleksji nad Soborową Konstytucją Dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. Idea Tygodni podejmowana jest rokrocznie i zawsze daje okazję do wymiany myśli pomiędzy teologami z różnych ośrodków.