O Polesiu w MBP

Miłośnicy poleskich klimatów literacko-historycznych spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, aby wysłuchać wykładu Reginy Jachimczak, z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – „Polesie Wschodnie z… literaturą w tle”. Główną ideą wykładu było odtworzenie rzeczywistego i literackiego obrazu Polesia sprzed II wojny światowej i czasów obecnych w kontekście egzystencji mieszkańców wsi i miast; głównie Kudrycz i Szymonowicz oraz Pińska i Brześcia. Drugim wątkiem było przybliżenie postaci zapisanych w annałach Kresów Wschodnich, zdaniem prelegentki zbyt mało docenianych współcześnie, a tworzących wówczas historię i kulturę polską poprzez literaturę i pracę „narodowo-społeczną” – Marii Rodziewiczówny, Franciszka Wysłoucha i Krystyny Krahelskiej. Gospodarzem spotkania, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa DKK, był Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. (a)