O szkołach i inwestycjach

Ustalenie nowej sieci szkół gminnych oraz informacja o planowanych inwestycjach były najważniejszymi punktami czwartkowej (9 lutego) sesji Rady Gminy Urszulin. Po rządowej reformie oświaty na terenie gminy funkcjonować będą trzy szkoły ośmioklasowe – w Urszulinie, Woli Wereszczyńskiej oraz w Wytycznie.

Na początku sesji zgłoszono interpelację dotyczącą poprawienia zjazdu z drogi krajowej na cmentarz w Wytycznie. Następnie podjęto cztery uchwały – w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przedszkoli, o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz najważniejszą – ustalającą sieć szkół po reformie oświaty. Na terenie gminy funkcjonować będą trzy szkoły ośmioklasowe – w Urszulinie, Woli Wereszczyńskiej oraz w Wytycznie.
Wicestarosta, Adam Panasiuk, przedstawił informację z realizacji działań Zarządu Powiatu Włodawskiego na terenie gminy Urszulin. Potem wójt Tomasz Antoniuk opowiedział o swojej międzysesyjnej działalności.

Poruszone zostały tematy inwestycji drogowych, które realizowane będą przy współfinansowaniu ze środków PROW, tj. przebudowa dróg w miejscowościach: Zawadówka, Przymiarki, Nowe Załucze, Dębowiec oraz inwestycji realizowanych z budżetu gminy, w tym przebudowa ulic Nowej i Modrzewiowej. Wójt poinformował o uzyskanym dofinansowaniu z RPOWL na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjną w miejscowościach Grabniak, Andrzejów i Zabrodzie, o opracowywanej dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego od Woli Wereszczyńskiej do Jamnik oraz o budowie nowych linii oświetlenia ulicznego. Inne istotne kwestie poruszane podczas sesji to omówienie problemu podtopień spowodowanych przez bobry oraz tzw. szkód łowieckich. (b)