O WOT w powiecie

(24 października) W powiecie włodawskim trwają spotkania promocyjno-informacyjne dotyczące tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jedno z nich miało miejsce we włodawskim starostwie.

Gospodarzem spotkania był wicestarosta Adam Panasiuk. W spotkaniu uczestniczył m.in. mjr Jacek Otręba, zastępca dowódcy Batalionu w Chełmie. – W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie trwa nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. 24. Batalion lekkiej piechoty rozpoczyna swoje funkcjonowanie 1 września i będzie wchodził w skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – mówił zastępca dowódcy.
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to nie tylko „dodatkowe 500” (bo mniej więcej tyle złotych otrzymują żołnierze miesięcznie), ale służba w pobliżu miejsca zamieszkania. Pozwala to zachować kontakt z rodziną i nie dezorganizuje pracy zawodowej.
Punkty promocyjno-informacyjne będą przyjmować wnioski do WOT w godzinach od 10:00 do 17:00. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w punktach. Do wniosków należy dołączyć następujące kserokopie dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły, dowód osobisty, prawo jazdy oraz inne potwierdzające posiadane kwalifikacje. Warunkiem powołania do TSW jest m.in. wiek 18-63 lata, niekaralność, zdolność psychiczna i fizyczna. (pk)