Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

XII Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

1 marca po raz 13 obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia w latach 1944-1963.

W Lublinie oficjalne uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarz przy ul. Unickiej. Następnie kwiaty złożono pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym, pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na placu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie, w którym odprawiona została msza św. w poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Michała Archanioła w Lublinie – ul. Fabryczna 19. Po nabożeństwie odbył się apel pamięci. Przedstawiciele rządu, samorządu, organizacji, szkół i lublinianie złożyli również kwiaty pod pomnikami żołnierzy NSZ przy rondzie NSZ i Zrzeszenia WiN przy rondzie WiN. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy pt. Bracia Niezłomni. Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”, Edward Taraszkiewicz „Żelazny” na skwerze przy siedzibie Oddziału IPN w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2.

Wieczorem

ulicami miasta przeszedł XII Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy przemaszerowali z Placu Litewskiego, ulicami Krakowskie Przedmieście i Grodzka na Plac Zamkowy, gdzie odbył się apel pamięci, a pod pomnikiem Zaporczyków zapalono znicze i złożono kwiaty.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Na dzień święta wybrano 1 marca. Nieprzypadkowo. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. Sejm ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych przyjął 3 lutego 2011 roku. ZM