Obchody Święta Niepodległości w Urszulinie

(10 listopada) W Zespole Szkół w Urszulinie odbyła się uroczysta akademia pod patronatem wójta gminy Tomasza Antoniuka z okazji Święta Niepodległości zorganizowana przez ZS w Urszulinie, Urząd Gminy Urszulin, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie.
Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Sylwester Adamski, zaś nauczyciel Andrzej Stefanowicz przybliżył sylwetkę Józefa Piłsudskiego. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej zachwyciła, a w patriotycznym repertuarze były m.in. pieśni: „Rota”, „Wojenko, wojenko” i „Legiony”. Nad całością przedstawienia czuwała Jolanta Stefanowicz Na zakończenie wystąpiły zespoły ludowe: „Poleskie Echa” z Wytyczna i „Ballada” z Wereszczyna. (gkj)