Obcokrajowcy na czarno

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas prowadzonych działań kontrolnych, ujawnili trzech nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy. Wszyscy pracowali przy wycince drzew w gminie Wyryki.

W poniedziałek (3 lutego) pogranicznicy z Włodawy ujawnili trzech nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy. – Mężczyźni w wieku od 39 do 49 lat pracowali bez wymaganych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy i zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy – mówi por. SG Dariusz Sienicki z NOSG w Chełmie. – Obcokrajowcy byli nielegalnie zatrudnieni przy pracach leśnych na terenie gminy Wyryki w powiecie włodawskim.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wszczęto wobec nich postępowania administracyjne. Nielegalnych pracowników zobowiązano do opuszczenia naszego kraju w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Właścicielowi firmy, który złamał przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych – dodaje Sienicki.

W ubiegłym roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili prawie 500 kontroli legalności zatrudnienia, które objęły ponad 11 tys. cudzoziemców. W wyniku tych działań ponad 300 cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium Polski, wobec 432 nielegalnych pracowników z zagranicy skierowano wnioski do Sądu o ukaranie. Kontrole legalności spowodowały również skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie wobec 160 pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali obcokrajowców. (bm)