Obniżmy najuboższym opłaty za śmieci

O obniżenie o połowę opłaty za wywóz śmieci osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 1600 zł apeluje do prezydenta Krzysztofa Żuka radna Małgorzata Suchanowska w złożonej właśnie interpelacji. Ratusz jeszcze nie odniósł się do tej propozycji.

– Po wprowadzeniu od 1 lipca 2021 roku podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych wiele gospodarstw prowadzonych przez osoby samotne oraz emerytów o skromnym wynagrodzeniu nie jest w stanie udźwignąć kosztów utrzymania i żyje poniżej ubóstwa – pisze w swojej interpelacji radna Małgorzata Suchanowska (PiS), proponując obniżenie osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 1600 zł opłaty za śmieci o połowę.

Radna podkreśla, że za wprowadzeniem takiej ulgi przemawia również fakt, że „osoby ubogie i samotne nie produkują dużej ilości odpadów, ponieważ nie mają w swoim budżecie środków na częste zakupy, bo po wydaniu na opłaty i leki, na życie zostają im grosze. – W Lublinie rośnie liczba osób zadłużonych, co przyczynia się do powiększania rozmiarów najuboższej klasy społecznej, a jednym z zadań gminy jest zapobieganie ubóstwu. Dlatego właśnie zasadne jest przyznanie potrzebującym zniżki, by jakoś ulżyć im w trudnej życiowej sytuacji – przekonuje M. Suchanowska. Ratusz ma dwa tygodnie na odniesienie się do jej interpelacji.

Przypomnijmy, od lipca tego roku w Lublinie obowiązuje nowy sposób rozliczeń i wyższe opłaty za śmieci. Miesięczna stawka opłaty od osoby w zabudowie wielorodzinnej wynosi 24,80 zł, a w jednorodzinnej – 28,80 zł przy czym od szóstej i każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym opłata nie jest naliczana. Uchwała została przyjęta głosami radnych klubu prezydenta Żuka przy sprzeciwie radnych PiS. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here