Obraz wyjątkowej urody

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia oraz Lublina

Tegoroczny odpust w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie 7 października miał wyjątkowy charakter, za sprawą ponownej koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Latyczowskiej, który został sprowadzony do świątyni przy ul. Bursztynowej 4 października 2014 roku.


Równo rok temu świątynia została podniesiona do rangi sanktuarium. W tym roku, przygotowując się do tych szczególnych uroczystości, parafianie w ciągu ostatnich trzech Niedziel Maryjnych uczestniczyli w rekolekcjach, które głosił ks. kanonik Józef Maciąg. Z kolei w dniach 1- 5 października przygotowywali się duchowo do corocznego odpustu, uczestnicząc od godz. 17 do 21 w modlitewnym czuwaniu i odmawianiu modlitwy różańcowej.

Ponowna koronacja po 240 latach

W sobotę, 6 października, odprawiono mszę św. w intencji zmarłych parafian i dobrodziejów budowy kościoła. Ponowna koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Latyczowskiej odbyła się w niedzielę, 7 października o godz. 10.30. Pierwsza koronacja, na mocy dekretu Piusa VI, miała miejsce 4 października 1778 roku. Nowe korony, wykonane w pracowni Mariusza Drapikowskiego z Gdańska , 27 września br. pobłogosławił papież Franciszek. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował archidiecezjalny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Lublinenses. Z kolei wieczornej mszy św. tego dnia towarzyszył parafialny chór Cum Sanctis.

Dziwne losy Matki Bożej Śnieżnej

Ten piękny, zachwycający artyzmem obraz, namalowany został ok. XVI wieku według słynnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Ok. roku 1606 biskup kamieniecki, Paweł Wołucki sprowadził do Latyczowa dominikanów, którzy przybyli tam z otrzymanym od papieża Klemensa XVIII obrazem Matki Bożej jako szczególnym błogosławieństwem na pracę misyjną. Został on umieszczony w ufundowanej przez Potockich pierwszej marmurowej świątyni. Od początku zasłynął wieloma cudami.

W 1648 roku, podczas najazdu Chmielnickiego, dominikanie wywieźli obraz do Lwowa. Do Latyczowa powrócił dopiero w 1772 roku. Ze względu na odnotowane cuda na mocy dekretu papieża Piusa VI 4 października 1778 r. biskup bakowski Stanisław Rajmund Jezierski ukoronował uroczyście obraz złotymi koronami.

W 1832 roku rząd carski po powstaniu listopadowym skasował klasztor w Latyczowie. Cudowny obraz był chroniony przed zniszczeniem jakiś czas w Piatniczanach k. Winnicy, a potem w kościele o.o. kapucynów w samej Winnicy. Po austriackiej interwencji w czasie I wojny światowej wizerunek na ok. 2 lata wrócił do Latyczowa, a w 1920 roku został przewieziony do Warszawy. W 1933 roku decyzją władz kościelnych obraz z powrotem trafił na Kresy, najpierw do kościoła parafii Trójcy Świętej w Lubomlu, a w listopadzie 1935 r. został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie w okresie międzywojennym cieszył się wielkim kultem.

6 sierpnia 1945 r., w następstwie zmiany granic, narażając swe życie, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej wywiozły go do Lublina. Siostry Antonina Dudziak i Józefa Słomka wiozły cudowny obraz towarowym pociągiem, owinięty w koce i schowany w kredensie kuchennym. Następnie na dworcu kolejowym w Lublinie czekały dwie doby, aż zapadnie decyzja, gdzie umieścić dzieło. Trafiło ono najpierw do siedziby Sióstr Służek na ulicę Bernardyńską, a później, po 39 latach, wraz z nimi na ulicę I Armii Wojska Polskiego 8 w Lublinie. W Wielki Piątek, 22 kwietnia 1984 roku, obraz w cudowny, niewytłumaczalny sposób ocalał z pożaru. Nie uszkodziły go nawet potoki wody wylewanej przez gaszących pożar strażaków.

Powrót po 69 latach

Przez 69 lat obraz było związany ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Pielgrzymowali do niego też wierni z Kresów. W posiadaniu sióstr znajduje się Złota Księga, w której wpisy dziękczynne świadczą o doznanych za pośrednictwem NMP Latyczowskiej licznych łaskach. W sąsiedztwie tego obrazu żyli i pracowali wspaniali Polacy: sługa boży Stefan kardynał Wyszyński, św. Jan Paweł II, abp Józef Życiński. Przełomem stała się, decyzją ks. abpa Stanisława Budzika, intronizacja cudownego obrazu na bursztynowej, w 236. rocznicę jego koronacji papieskimi koronami, 4 października 2014 roku.

Od tej pory obraz został publicznie udostępniony, jako Obraz Matki Bożej Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia, Lublina, a przede wszystkim jako Królowej Różańca Świętego w kościele Matki Bożej Różańcowej. 4 października 2017 roku modlili się przed nim biskupi polscy w czasie 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Lublinie. W kościele przy ul. Bursztynowej 20 znajduje się księga, w której wierni wpisują swoje dziękczynienia. W każdą środę o godz. 18 w świątyni pw. MB Różańcowej odbywa się msza św. w intencjach zbiorowych za wstawiennictwem MB Latyczowskiej.

Elżbieta Kasprzycka