Obrońcy placu zwyciężyli…

Wizualizację domów seniora przedstawiono spółdzielcom podczas czerwcowego walnego

Nie ma pozwolenia na budowę dwóch kolejnych domów seniora na LSM. Sprawa zagęszczania kolejnych osiedli komercyjnymi blokami bulwersuje społeczność tej spółdzielni od wielu miesięcy.


Prezydent Lublina wydał właśnie odmowną decyzję dotyczącą budowy tzw. domów seniora na osiedlu Piastowskim i Krasińskiego. LSM nadal prowadzi podobną budowę na osiedlu Sienkiewicza, bo zgodę uzyskała rok temu.
Mieszkańcy osiedli Piastowskiego i Krasińskiego nie kryją radości. To właśnie grupa mieszkańców skupiona wokół Komitetu Ocalenia Zielonego Placu Zabaw na osiedlu Piastowskim jako pierwsza zaprotestowała przeciwko budowie komercyjnych bloków, które spółdzielnia LSM nazywa „domami seniora”. – W imieniu Komitetu Obrony Zielonego Placu Zabaw na Osiedlu Piastowskim dziękujemy panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi za odmowną decyzję ws. budowy na naszym placu. Wyrażamy również wdzięczność p. wiceprezydentowi Arturowi Szymczykowi, który bezpośrednio zainteresował się sprawą – mówi Marcin Wociór, jeden z członków Komitetu.
Społecznicy nie ogłaszają jeszcze zwycięstwa, czekają na decyzję władz LSM, które od decyzji prezydenta mają 14 dni na odwołanie się do wojewody. – Cieszymy się, mając jednak świadomość, że nasza walka o Zielony Plac nie jest jeszcze skończona, póki Zarząd LSM będzie się odwoływać od decyzji prezydenta, wbrew woli mieszkańców osiedla – dodaje M. Wyciór.
Odmowna decyzja prezydenta w sprawie wspomnianych budów wynikała z niezgodności zamiarów inwestora z miejscowym planem zagospodarowania. – W przypadku wniosków o budowę komercyjnych domów seniora przy ul. Irydiona i Kazimierza Wielkiego, złożonych przez Lubelską Spółdzielnie Mieszkaniową, ze względu na niezgodność z planem zagospodarowania Urząd Miasta Lublin był zobowiązany wydać decyzję odmowną – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin. – W obowiązującym na tym terenie planie zagospodarowania obowiązują usługi komercyjne z dopuszczeniem usług publicznych. Plan, poprzez określenie strefy zakazującej dogęszczenia funkcji mieszkaniowej, wprost zabrania budowy dodatkowych lokali mieszkalnych na tym terenie. W naszej ocenie projekt przedstawiony przez inwestora wskazuje na funkcje mieszkalne zaprojektowanych lokali i budynku, co nie jest zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – dodaje pani rzecznik.
Decyzja w tej sprawie została wydana 21 sierpnia. W innej sytuacji są mieszkańcy osiedla Sienkiewicza, na którym budowa domu seniora, na wprost SP nr 38, rośnie w oczach. Tym razem prawo jest po stronie spółdzielni LSM. Na zapytanie „Nowego Tygodnia” otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu oficjalne pismo, w którym pan Wojciech Lewandowski, zastępca prezesa do spraw eksploatacji LSM, informuje, że na osiedlu Sienkiewicza: „Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa obecnie wykonuje drogę dojazdową do budowy budynku opieki społecznej „Dom Seniora” w Lublinie przy ulicy Pana Wołodyjowskiego. – Wznowiliśmy zawieszone prace przy realizacji tego obiektu. Na wszystkie roboty posiadamy wymagane prawem pozwolenia.
Planowany budynek będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz kubaturę około 22 tys. m3. Sprawę ewentualnych nieprawidłowości w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bada Lubelska Prokuratura Okręgowa. Doniesienie do prokuratury, dotyczące m.in. powstającej budowy na osiedlu Sienkiewicza, złożyli również mieszkańcy tego osiedla.  (EM.K.)