Obwodnica kwestią czasu

Cztery firmy złożyły oferty do przetargu na budowę północnej obwodnicy Chełma. Najniższą cenę zaproponował Strabag z Pruszkowa. Stawka jest bardzo korzystna, bo według szacunkowych wyliczeń inwestycja miała kosztować prawie 300 mln zł więcej. Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad analizuje dokumenty, a wykonawcę wyłoni jeszcze w pierwszym półroczu br. Są szanse, że obwodnica powstanie do końca 2024 roku.

Budowa północnej obwodnicy Chełma jest coraz bardziej realna. Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie otworzył koperty z ofertami cenowymi. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Najtańszą stawkę zaproponował Strabag z Pruszkowa. Wszystkie prace budowlane, a także opracowanie projektu technicznego, wycenił na 441 942 911 zł. Niewiele mniejszą cenę, bo 442 800 000 zł, zaoferowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. O prawie 18 mln zł droższa była oferta „Budimexu” i opiewała na 460 157 563 zł.

Najwyższą stawkę natomiast zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska jako lider i Aldesa Construcciones jako partner – 561 401 837 zł. Co istotne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na sfinalizowanie całej inwestycji zamierzała przeznaczyć 729 669 135 zł. Niezależnie od tego, która oferta zostanie wybrana, budżet państwa na budowie północnej obwodnicy Chełma na pewno sporo zaoszczędzi. Rozstrzygnięcie przetargu jest planowane do końca pierwszego półrocza br.

Firma, której GDDKiA powierzy zamówienie, od dnia podpisania umowy będzie miała 36 miesięcy na opracowanie projektu, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i samą budowę. Do tego okresu nie wlicza się miesięcy zimowych, od 16 grudnia do 15 marca. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji inwestycji o trzy miesiące oraz przedłużenie okresu gwarancji o pięć lat (na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze).

Obwodnica północna Chełma będzie przebiegać po nowym śladzie i liczyć około 14 km. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Ponieważ rząd zapewnił finansowanie całej drogi ekspresowej S12 z Piask do Dorohuska, realizacja początkowego odcinka obwodnicy, o długości blisko 3 km, została włączona do zadania Dorohucza – początek obwodnicy Chełma. Pozwoli to uniknąć zbędnych robót i kosztów związanych z koniecznością tymczasowego skomunikowania obecnej drogi krajowej nr 12 z nową trasą.

Obwodnica ominie miasto od północnej strony. Jadąc od strony Piask, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód, który powstanie przed miejscowością Janów, nieopodal zakrętu. Drugi z węzłów Chełm Północ zostanie wybudowany w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie zaplanowano trzeci węzeł drogowy – Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Obwodnica północna miasta skończy się za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną krajową „Dwunastkę”, w miejscowości Kolonia Antonin. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here