Obywatele podzielą miliony

Aż 142 projekty zostaną na przełomie września i października poddane pod ocenę mieszkańców w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. W puli do obywatelskiego podziału jest aż 15 milionów złotych.


Wyniki ogłoszono w czwartek, 4 lipca. Mieszkańcy Lublina zgłosili w tegorocznej, VI edycji aż 201 projektów. Część z nich nie przeszła oceny formalnej. – W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę, czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu, czy są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, czy inwestycje są planowane na terenach należących do Gminy Lublin. W bieżącym roku obowiązuje nowy regulamin uchwalony przez Radę Miasta Lublin, projekty były szczegółowo analizowane pod kątem zgodności z jego zapisami – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Lublina.

Aktywniejsze dzielnice

W tym roku każda z dzielnic zgłosiła co najmniej jedną propozycję do BO. Rok temu trzem dzielnicom nie udało się uzyskać nawet gwarantowanych środków w kwocie do 175 000 tys. zł. Bez projektów były: Dziesiąta, Węglin Południowy oraz Sławin.

W tym roku dzielnice zgłosiły w sumie 84 pomysły, które zaakceptowano pod względem formalnych. Znalazł się wśród nich np. remont chodników na ulicy Głębokiej, Glinianej i Zachodniej na Rurach czy zrewitalizowanie zdegradowanego podwórka na ulicy Jezuickiej 14 na Starym Mieście. Wnioskodawcy chcą też, by wyremontowano ulice Miętową, Handlową czy Masarską w dzielnicy Głusk. Mieszkańcy Kalinowszczyzny proszą o wybudowanie stacji roweru miejskiego przy ulicy Kalinowszczyzna, a mieszkańcy Zemborzyc stację rowerowa i siłownię w Zemborzycach.

Wśród dzielnicowych propozycji znalazły się też: montaż dodatkowych kamer na Felinie, przy ul. Zygmunta Augusta 30, 32 i 34 i nowe parkingi na Tatarach przy starej Łęczyńskiej. W propozycjach jest też oświetlenie ulicy Fiołkowej na Sławinie, remont skateparku na Rycerskiej na Czubach Północnych czy postawienie latarni ulicznych na ulicy Jarmarcznej w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Na Kośminku pozytywnie oceniono projekt modernizacji istniejących placów zabaw przy ul. Skrzynickiej i Wspólnej oraz wykonanie przejść dla pieszych w okolicy przystanków autobusowych na ulicy Wyzwolenia. Na Ponikowodzie zgłoszono np. remont chodników przy Owocowej, Jarzębinowej czy Śliwkowej, a na Węglinie Północnym budowę nowego skweru pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i Zagłoby.

Wśród dzielnicowych projektów wiele jest takich, które dotyczą zlokalizowanych w nich szkół, np. remontu bieżni w SP nr 16, rozbudowy obiektów sportowych XXX LO im. ks. Twardowskiego, budowy stref relaksu przy SP nr 51, modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 (filia przy Spokojnej) czy modernizacji obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie (w planach dla szkoły przy ul. Biedronki jest np. budowa strzelnicy i urządzenie sali do treningów sportów walki). Powtarzają się projekty związane z budową zewnętrznych siłowni, skwerów czy ścieżek rowerowych.

Odrzucono natomiast pomysły dotyczące termomodernizacji domów jednorodzinnych w lubelskich dzielnicach, pomysł pomalowania rur ciepłowniczych wzdłuż ulicy Ciepłej czy urządzenie kawiarni w tramwaju na os. Widok.

Projekty ogólnomiejskie

Po raz kolejny pozytywna ocenę zyskał projekt dotyczący sterylizacji, kastracji oraz czipowania kotów i psów na terenie Lublina. Pozytywnie oceniono też zorganizowanie pikniku motoryzacyjnego i wyścigów wzdłuż ulicy Mełgiewskiej. Jest też szansa utworzenia w dzielnicach Sławin, Czechów Pd, Rury i Hajdów-Zadębie „Domów Kultury Przestrzeni”, czyli spotkań poświęconych kulturze i ekologii. W planach jest też zabezpieczenie przejść dla pieszych specjalnym oznakowaniem – np. czujnikami ruchu na znakach czy czerwoną antypoślizgową nawierzchnią, tak jest np. na ul. Filaretów, przy ul. Radości czy al. Witosa naprzeciwko biurowców.

Mieszkańcy proszą też o zwiększenie ogólnej liczby śmietników i stojaków rowerowych na terenie Lublina. Pozytywnie oceniono projekt rozwoju amatorskich lig Lublina (piłki nożnej, siatkowej czy tenisa stołowego) czy pomysł zakładania kolejnych „jadłodzielni” (miejsc, gdzie można oddać zbywające produkty żywnościowe). Po raz kolejny może też powstać Rezerwat Dzikich Dzieci, planowana jest budowa jego stałej siedziby na Rusałce. Powracają też propozycje typu Aktywny Lublin czy Aktywny Przedszkolak – pomysły zorganizowania zajęć sportowych dla mieszkańców.

Negatywnie oceniono za to pomysł budowy pomnika chomika europejskiego na rondzie Reagana, pomysł utworzenia linii tramwajowej w Lublinie czy budowę Pomnika Zgody na placu Litewskim na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Negatywnie oceniono także propozycję ankiety, której mieszkańcy mieliby odpowiedzieć, dlaczego nie wzięli udziału w referendum nt. górek czechowskich.

Emilia Kalwińska

Liczba projektów dzielnicowych ocenionych pozytywnie z podziałem na dzielnice:

Abramowice – 2; Bronowice – 6; Czechów Południowy – 2; Czechów Północny – 3; Czuby Południowe – 4; Czuby Północne – 2; Dziesiąta – 3; Felin – 7; Głusk – 2; Hajdów-Zadębie – 5; Kalinowszczyzna – 3; Konstantynów – 3; Kośminek – 5; Ponikwoda – 3; Rury – 8; Sławin – 3; Sławinek – 4; Stare Miasto – 2; Szerokie – 1; Śródmieście – 4; Tatary – 1; Węglin Południowy – 1; Węglin Północny – 3; Wieniawa – 1; Wrotków – 1; Za Cukrownią – 1; Zemborzyce – 4. Razem to 84 projekty.