Obywatelu, rozejrzyj się, rusz głową i pisz…

W ubiegły czwartek ruszył nabór wniosków do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Lublina mogą zgłosić swoje pomysły do 7 maja. W przygotowywaniu wniosków można liczyć na pomoc Ratusza, a także wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych online.

– Zachęcamy do tego już po raz 8. Dzięki inicjatywie i aktywności mieszkańców od lat razem zmieniamy Lublin. Efekty tego widać wokół w postaci zadbanych terenów zieleni miejskiej, wyposażenia szkół, nowych chodników czy działań na rzecz zwierząt. Liczę, że także w tym roku pojawią się projekty, które podniosą jakość życia w naszym mieście – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

W tegorocznej edycji zaszły dwie istotne zmiany. Jedna z nich dotyczy zakresu projektu – zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji inwestycji, ale musi dotyczyć realizacji całego przedsięwzięcia. Drugą zaś jest obniżenie maksymalnej kwoty projektu ogólnomiejskiego do 1 miliona złotych, przy jednoczesnym zniesieniu wymogu realizacji prac w co najmniej dwóch dzielnicach. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać w dwóch kategoriach – dzielnicowych i ogólnomiejskich. Wartość projektu dzielnicowego, czyli takiego, które w sposób szczególny służy mieszkańcom danej dzielnicy, nie może przekroczyć 350 tys. zł. Projekty dzielnicowe mogą wyłącznie dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu, a ogólnomiejskie dzielą się na – nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy animacji społecznej (ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł) i inwestycyjne (do 1 mln zł).

W tym roku mieszkańcy mogą przy pisaniu wniosków skorzystać z pomocy Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 19 00 lub pisząc na adres: obywatelski@lublin.eu. Dodatkowo, osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji mogą wziąć udział w otwartych spotkania konsultacyjnych online, które odbędą się 20 kwietnia i 4 maja o godz. 17.00, 15 kwietnia o godz. 13.00 (spotkanie dedykowane młodzieży) 22 kwietnia o godz. 13.00 (spotkanie dedykowane seniorom).

Projekty można zgłaszać przez internet lub tradycyjnie, składając wypełniony formularz w Biurze Obsługi Mieszkańców. Do wniosku należy dołączyć listę co najmniej 2 popierających go osób (w tym autora). Regulamin tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i cennik zawierający orientacyjne koszty wykonania przykładowych prac znajdują się na stronie: www.lublin.eu/budzetobywatelski (w zakładce Budżet Obywatelski VIII edycja).

Termin zgłaszania pomysłów upływa 7 maja. Miasto na ich realizację przeznaczy 12,5 mln zł. ZM

W poprzedniej edycji BO zgłoszono 156 projektów, ale tylko 82 przeszło ocenę formalną i merytoryczną i zostały poddane pod głosowanie, a do dofinansowania wybrano 40 z czego 9 projektów ogólnomiejskich i 31 dzielnicowych. Do podziału było 12 mln 150 tys. zł. Od dwóch lat pula środków na BO jest uszczuplona ze względu negatywne dla budżetu miasta skutki pandemii koronawirusa. We wcześniejszych latach lublinianie mieli do dyspozycji 15 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here