Od lipca śmieci w górę

Rada Miasta Rejowiec Fabryczny bez dyskusji i niemal jednogłośnie zatwierdziła nowe stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od lipca mieszkańcy zapłacą po 24 zł od osoby.

Głosowanie uchwały w sprawie nowych stawek opłat zostało poprzedzone prezentacją przygotowaną przez przewodniczącego Rady Miasta, Roberta Szweda. Przedstawione dane dowodziły (szczegółowo prezentowaliśmy je w poprzednim numerze „Nowego Tygodnia”), że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w ostatnim czasie znacznie wzrosły i przy obecnej opłacie w wysokości 20 zł od osoby system „nie spina się”. Rada przyjęła uchwałę przy dwóch głosach wstrzymujących się: Marka Parady i Anny Pilipczuk.

Podczas sesji burmistrz Stanisław Bodys po krótce omówił inwestycje, jakie obecnie prowadzi miasto. Stan ich zaawansowania jest różny: część z nich dobiega już końca, inne dopiero się rozpoczną, a ich koszt to około 20 mln zł.

– Trwa końcowa część dużego zadania pod nazwą „Przebudowa ulic w mieście – poprawa stanu kanalizacji sanitarnej” – mówił burmistrz. – Ten duży wniosek dotyczył rozbudowy kanalizacji wzdłuż ul. Jana Pawła II i w przebudowy ulic Wschodniej i Marii Curie-Skłodowskiej. W ostatnim czasie wykonawca namalował oznakowanie poziome i zostało już tylko wykonanie dojazdów na parkingi. Dodatkowo rozszerzyliśmy to zadanie o oznakowanie poziome na ul. Jana Pawła II i oznakowanie parkingu przy kościele.

Kolejne duże zadanie drogowe planowane przez samorząd to budowa i przebudowa ulic na os. „Centrum”, na kwartale domów jednorodzinnych od strony kopalni i dalej do centrum w kierunku rynku. Prace ruszą niebawem, a ich wykonawcą będzie firma STRABAG. Najpierw wybudowana ma zostać nowa ulica, która będzie przebiegać w pobliżu kopalni, następnie drogowcy „wejdą” na ul. Parkową i Hirszfelda.

Burmistrz przekazał również, że samorząd podpisał umowę na realizację grantu, którego efektem będzie opracowanie koncepcji inwestycyjnych, które z kolei będą podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej i planów na rzecz ochrony klimatu i energii. Dokumenty te będą miały kluczowe znaczenie w kontekście planów urzędu miasta dla zagospodarowania wyrobiska dawnej kopalni margla. Ten teren miałby służyć jako miejsce rekreacji, ale powstać mogłaby tu także mała farma fotowoltaiczna, zasilająca oświetlenie pobliskiego osiedla, a sam zbiornik wodny mógłby zostać wykorzystany do budowy elektrowni szczytowo-pompowej.

Podczas sesji radni zostali poinformowali o tym, że miasteczko otrzyma prawie 2 mln zł z rządowego programu „Olimpia”. Dzięki tym środkom wybudowane zostanie zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy szkole o wymiarach pola gry 20 m x 40 m, z pełną infrastrukturą oraz łącznikiem pomiędzy szkołą a halą.

W porządku sesji znalazła się uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2024-2033. Głos na ten temat – tak jak na poprzednim posiedzeniu rady miasta – zabrać chciała Katarzyna Adamiec, przedstawicielka Stowarzyszenia Semper Fidelis, ale jeszcze przed rozpoczęciem obrad odmówiono jej możliwości wyrażenia swojej opinii. Więcej na ten temat niebawem. (w)