Od Parku Centralnego na Felinie po oświetlenie ul. Pasiecznej w Zemborzycach

W tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego (23 września – 10 października) mieszkańcy Lublina będą mieć do wyboru ostatecznie 138 projektów, z czego 54 ogólnomiejskie i 84 dzielnicowe. By ułatwić wybór w poprzednich dwóch numerach przedstawiliśmy wszystkie poddane pod głosownie projekty ogólnomiejskie, dziś pierwsza część projektów dzielnicowych.


D-1 ‘Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada budowę chodników wraz z oświetleniem w tzw. Parku Centralnym przy Szkole Podstawowej nr 52, utworzenie miejsca do streetworkoutu przy ul. Doświadczalnej, kompleksowe zagospodarowanie wybiegu dla psów z wyposażeniem wspomagającym tresurę psów.

D-2 „Abramowicką bezpiecznie rowerem – etap III”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje realizację trzeciego etapu projektu, w oparciu o istniejącą dokumentację, tj. wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej, od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej.

D-3 „Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II (w okolicy Lidla) z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II.

D-4 „Rowerem pod WSSP – od Szwajcarskiej do Elsnera”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada budowę brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy ul. Szwajcarską a ul. Elsnera, wzdłuż ul. Choiny.

D-5 „Remont zniszczonej części 1 Maja”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada wymianę nawierzchni ulicy 1 Maja wraz z miejscami postojowymi po zakończeniu przebudowy odcinka ulicy 1 Maja w ramach inwestycji drogowych związanych z powstaniem dworca metropolitalnego.

D-6 „Innowacyjna ulica – Nałęczowska na Szerokim”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada poprawę jakości oświetlenia w obrębie ulicy Nałęczowskiej i oznakowanie przejść dla pieszych na wysokości ulic Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan.

D-8 „Kolorowy plac zabaw dla dzieci z Rur i Śródmieścia przy SP7 na Plażowej”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje renowację, wyposażenie i ponowne otwarcie placu zabaw przy SP nr 7, którego ze względu na zły stan techniczny urządzeń i bezpieczeństwo dzieci jest obecnie zamknięty.

D-9 „Rrrowerowe połączenie Czerniejówki i Bystrzycy”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada wykonanie brakującego połączenia rowerowego przy ul. Wolskiej i połączenie istniejącej drogi rowerowej przy ulicy i rzece Czerniejówce.

D-10 „Przez Podzamcze rowerem na Śródmieściu”, koszt 350 000 zł. Droga rowerowa na ulicy Podzamcze nie łączy się z pasami rowerowymi w ulicy Podzamcze. Projekt zakłada połączenie pasów rowerowych z drogą rowerową na terenie dzielnicy Śródmieście (po stronie zachodniej ul. Podzamcze).

D-11 „Przez Podzamcze rowerem na Kalinowszczyźnie”, koszt 350 000 zł. Droga rowerowa na ulicy Podzamcze nie łączy się z pasami rowerowymi w ulicy Podzamcze. Projekt zakłada połączenie pasów rowerowych z drogą rowerową na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna (po stronie wschodniej ul. Podzamcze).

D-12 „Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej nawierzchni na Starym Mieście – wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek”, koszt 350 000 zł. Projekt ma stanowić kontynuację poprzedniego zaniechanego przez władze miasta projektu BO z 2020 r. przewidującego budowę szpilkostrady od Bramy Krakowskiej do Rynku. Teraz autorzy projektu proponują powstanie szpilkostrady, czyli pasa równej, gładkiej nawierzchni w wybrukowanej ul. Bramowej, na odcinku od Rynku do Bramy Grodzkiej.

D-14 „Nad Zalewem”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada renowację ścieżki rowerowej między Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową.

D-15 „Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej”, koszt 350 000 zł. Projekt ma na celu przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej i doprowadzenie jej do al. Kraśnickiej.

D-16 „Remontujemy ulice na Sławinie – ulica Skalista”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada remont ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Uroczej.

D-19 „Naturalnie na Szerokim”, koszt 349 800 zł. Projekt przewiduje uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy Szerokie przy ulicy Wądolnej nad rzeką Czechówką oraz udostępnienie ich w celach rekreacyjnych.

D-20 „Aktywne przejście dla pieszych przez ul. Sławinkowską przy Zespole Szkół nr 12”, koszt 150 000 zł. Projekt zakłada montaż, na ruchliwym przejściu dla pieszych przez ul. Sławinkowską, koło ul. Świerkowej w pobliżu ZS nr 12, czujników ruchu wykrywających pieszego zbliżających się do przejścia, włączających lampę oświetlającą pasy i uruchamiającą pulsujące sygnały ostrzegawcze dla kierowców, dopóki pieszy nie opuści pasów.

D-21 „Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności – kontynuacja”, koszt 300 000 zł. To propozycja budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (w pasie zieleni pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich/ul. Lubomelską w kierunku zachodnim – do wysokości kościoła mariawitów, w kierunku ul. Radzyńskiej i ul. K. Lipińskiego).

D-22 „Rewitalizacja terenu i uporządkowanie parkowania przy blokach ul. Głęboka 20, 22, 24, 26”, koszt 350 000 zł. Celem projektu jest przebudowa uliczki, remonty chodników, budowa nowych miejsc postojowych (ok. 5) i rewitalizacja okolicznej zieleni.

D-23 „Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa – od destruktu do asfalto-betonu”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada ułożenie prawdziwego asfaltowanego dywanika na nawierzchni głównych ulic osiedla Lipniak – Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowej, które obecnie są utwardzone destruktem wymagającym ciągłego uzupełniania ubytków.

D-25 „Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje remont nawierzchni asfaltowej parkingów przy ul. Szmaragdowej 16,36.

D-27 „Felin – miejsca parkingowe i Park Centralny”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych na terenach miejskich oraz dalszą budowę Parku Centralnego. W ramach parku priorytetem jest wybieg dla psów, który podniesie bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły oraz rozbudowa ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury.

D-28 „Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie”, koszt 349 900 zł. Projekt przewiduje modernizację nawierzchni boiska do tenisa przy ul. Husarskiej, montaż trampoliny na gruncie i budowę miasteczka ruchu drogowego przy ul. Herbowej.

D-29 „Zielone Śródmieście – Okopowa, Narutowicza”, koszt 315 000 zł. Projekt polega na powiększeniu mis drzew w celu poprawy warunków życiowych drzew przy ulicach Okopowej i Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń przy wymienionych ulicach wraz z posadzeniem w nich drzew.

D-32 „Asfalt na os. Lipniak – wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic T. Krwawicza i Lazurowej (Węglin Płn.)”, koszt 350 000 zł. Projekt ma na celu wykonanie remontu nieurządzonych odcinków ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak.

D-33 „Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego – II etap”, koszt 350 000 zł. Przedmiotem projektu jest kontynuacja remontu nawierzchni jak i chodnika ulicy Karola Namysłowskiego.

D-35 „Oświetlenie dla Sławinka”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada kontynuację budowy oświetlenia ulic: Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej na osiedlu Sławinek (Rogatka Warszawska).

D-42 „Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki”, koszt 350 000 zł. Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej na wysokości bloku przy ul. Biedronki 3: – dwóch pól parkingowych wraz z ciągami pieszymi w obrębie tych parkingów.

D-44 „Budowa i remont ulicy Wyzwolenia na Kośminku w Lublinie”, koszt 350 000 zł. Projekt jak wskazuje jego nazwa zakłada budowę i remont ul. Wyzwolenia.

D-46 „Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice”, koszt 349 650 zł. Projekt zakłada rozbudowę istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr. Męczenników Majdanka 26 i 24.

D-47 „Budowa dojścia do Parku „Zawilcowa” oraz siłowni plenerowej”, koszt 340 000 zł. Projekt proponuje budowę dojścia do Parku „Zawilcowa” wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowę siłowni plenerowej.

D-49 „Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje odnowienie boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, kortu tenisowego i bieżni i zainstalowanie na nich monitoringu.

D-51 „Mobilne boisko przy SP 15”, koszt 349 988 zł. Celem projektu jest utworzenie mobilnego obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 15.

D-52 „Rury 2.0, czyli najdłuższa zjeżdżalnia w mieście”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje budowę dwóch superdługich zjeżdżalni terenowych dla dzieci. Pierwsza zjeżdżalnia byłaby wykonana przez całą wysokość wąwozu, natomiast druga krótsza przez połowę (np. w okolicy Strzykawki, gdzie skarpa wąwozu podzielona jest na pół alejką asfaltową).

D-53 „Rewitalizacja Dzielnicy Tatary – nowe parkingi i chodniki”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada stworzenie miejsc postojowo – parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz stworzenie ok. 75 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1.

D-54 „Budowa miejsc parkingowych i remont chodnika w rejonie os. Przyjaźni oraz doposażenie placu zabaw n. Bystrzycą”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje powstanie 16 miejsc do parkowania przy ul. Krzemionki, remont chodnika przy ul. Przyjaźni 4-8 i montaż na placu zabaw piramidy wspinaczkowej linowej.

D-55 „Dolina Czechówki – strefa rekreacyjna”, koszt 260 400 zł. Celem projektu jest stworzenie w dolinie rzeki Czechówki strefy rekreacyjno-sportowej z ogrodzonym boiskiem do siatkówki plażowej o wymiarach 33 na 20 m, wygrodzonym miejscem na ognisko z 6 stołami piknikowymi i koszami na odpadki.

D-56 „Budowa miejsc parkingowych prostopadłych do ulicy Cyprysowej za budynkiem 25”, koszt 150 000 zł. Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych prostopadle do jezdni ulicy Cyprysowej.

D-57 „Daj swój GŁOS na wybieg dla czworonożnych mieszkańców Wrotkowa”, koszt 253 320 zł. Projekt przewiduje powstanie pierwszego w dzielnicy Wrotków wybiegu dla psów w pobliżu ulic Uhorczaka i Wapowskiego .

D-58 „Bezpieczni piesi na ul. Powojowej”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada budowę chodnika dla pieszych na ulicy Powojowej.

D-61 „Nowy Felin – Świetlny Park Linearny na Kośminku”, koszt 350 000 zł. Projekt obejmuje nasadzenia przy ul. Urbanowicza oraz montaż iluminacji świetlnych i ławek przy ulicach Urbanowicza, Franczaka i Skalskiego.

D-63 „Siłownia integracyjna z systemem zmiennego obciążenia i streetworkout przy Arenie Lublin”, koszt 210 000 zł. Celem projektu jest budowa siłowni plenerowej z regulacją obciążenia. Każde z urządzeń wyposażone byłoby w aplikację wirtualnego trenera – po zeskanowaniu telefonem kodu QR na naklejce wyświetlałby się film prezentujący szczegółowo zasady wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Przy siłowni powstałby również streetworkout.

D-64 „Siłownia z regulacją obciążenia i streetworkout nad Zalewem Zemborzyckim”, koszt 210 000 zł. Projekt tożsamy z projektem D-63, z tym że siłownia i streetworkout miałyby powstać nad zalewem.

D-66 „Chodnikiem przez Bystrzycę – etap II”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada budowę chodników przy ulicach: Janowskiej, Rąblowskiej i Parczewskiej oraz budowę w tym rejonie w pobliżu Bystrzycy placu zabaw.

D-67 „Boisko Głusk”, koszt 350 000 zł. Celem projektu jest wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy SP Nr 47.

D-68 „Poprawa dostępności Muzeum Cebularza oraz nowego Szpitala”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada remont chodnika na ulicy Szewskiej prowadzącego do Muzeum Cebularza oraz nowego szpitala.

D-69 „Marina centrum sportu i rekreacji”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje: budowę ogólnodostępnej wiaty przystankowej dla pieszych, rowerzystów, kajakarzy i żeglarzy, wyposażonej w ławostoły, stojaki rowerowe, stacjonarny grill, doposażenie istniejącego street-work parku i instalację monitoringu.

D-70 „Schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej”, koszt 60 000 zł. W ramach projektu miałyby powstać schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej wraz z chodnikiem łączącym się z ul. Poznańską.

D-71 „Sygnał od nowa – kolejny krok”, koszt 236 000 zł. Projekt przewiduje częściową wymianę ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na terenie działki, na której znajduje się LO nr 6 i obiekt sportowy Sygnał. W ramach zadania zainstalowany zostanie również szlaban parkingowy oraz dodatkowe siedziska stadionowe.

D-72 „Ponikwoda – remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa”, koszt 350 000 zł. Projekt zakłada remont ulicy i chodnika oraz wymianę oświetlenia na całym jej odcinku.

D-73 „Oświetlenie ul. Pasiecznej (Tatarówka) w Zemborzycach”, koszt 350 000 zł. Projekt przewiduje budowę oświetlenia na 900 m fragmencie ulicy Pasiecznej leżącym po stronie miasta – blisko 5 km odcinek tej ulicy znajdujący się po stronie gminy Konopnica jest już oświetlony.

Pozostałe projekty dzielnicowe, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji BO, przedstawimy w następnym numerze „Nowego Tygodnia”. ZM