Od parku na Felinie po modernizację ulicy Grabowskiego

Co najmniej 152 projekty, w tym 104 dzielnicowe i 48 ogólnomiejskie, będą do wyboru w jesiennym głosowaniu lubelskiego Budżetu Obywatelskiego.


Te pomysły już pozytywnie przeszły ocenę formalną, ale lista zapewne powiększy się o kilka projektów, w wyniku odwołań złożonych przez autorów projektów odrzuconych (był na to czas do 19 sierpnia). Od tego numeru ruszamy z prezentacją projektów, które już zostały zakwalifikowane do głosowania, które odbędzie się w dniach 23 września – 10 października. Głosować jak zwykle będzie można tradycyjnie, poprzez wrzucenie karty lub elektronicznie. Zagłosować może każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących. Poprzeć będzie można 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Ich prezentację zaczynamy od projektów dzielnicowych.

D-1. Park Centralny na Felinie etap III – projekt zakłada rozbudowę parku na Felinie. W jego ramach : kompleksowy projekt łączników pieszych i placu zabaw, wyposażenie – do wyczerpania środków. Realizacja placu zabaw nastąpiłaby w rejonie kościoła przy ul. Jagiełły. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-2. Latarnie na os. Lipniak – dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej (Węglin Płn.) Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak, w dzielnicy Węglin Północny. Zakres projektu obejmuje montaż latarni ulicznych w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza, od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej, pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-4. Inwestycje na Ponikwodzie – chodniki i oświetlenie. Projekt zakłada wykonanie remontu chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej, a także budowę brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazylianówka i ul. Magnoliowej. Koszt po weryfikacji: 257 000 zł.

D-5. Rozświetlony Czechów – nowe latarnie na Czechowie Południowym. Projekt zakłada wymianę i modernizację nieczynnego i zdegradowanego oświetlenia w części wąwozu obok al. Kompozytorów Polskich oraz na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45) przy ul. Radzyńskiej. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-7. Razem dla „piętnastki” – nowe boisko i plac zabaw SP 15. Projekt zakłada wykonanie modernizacji boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowę placu zabaw dla uczniów klas 1-3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-8. Inwestycje na Ponikwodzie – chodniki i oświetlenie. Projekt zakłada wykonanie remontu chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej, a także budowie brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazylianówka i ul. Magnoliowej. Koszt po weryfikacji: 257 000 zł.

D-11. Active & Fit – Szerokie. Projekt obejmuje budowę nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie uzupełniającej ofertę rekreacyjno-sportową osiedla. Dodatkowo proponowane jest zamontowanie trzech ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych dla mieszkańców. Koszt po weryfikacji: 218 600 zł.

D-12. Remont ulicy Junoszy w Lublinie. Projekt zakłada remont nawierzchni jezdni ulicy Junoszy, wymianę krawężników w zależności od potrzeb, regulację wysokościową elementów uzbrojenia podziemnego oraz chodników i zjazdów do nowej nawierzchni ulicy. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-14. Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni bitumicznej drogi na asfaltową, lub z kostki brukowej, jak również wymianę nawierzchni ciągów pieszych z płyt betonowych na kostkę brukową, na ulicy Furmańskiej oraz udrożnienie lub przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej i uporządkowanie i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-17. Bezpieczna Ulica – uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja). Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych na ul. Franczaka „Lalka”. W ramach projektu zostanie: 1) uzupełnione oświetlenie uliczne na odcinku: od okolicy skrzyżowania z ul. Doświadczalną do skrzyżowania z ul. Królowej Bony, 2) budowa chodnika od strony os. Nowy Felin (kontynuacja chodnika z projektu BO na 2021 r.) na odcinku od budynku Inkubatora Przedsiębiorczości do przejścia dla pieszych przy nowej pętli autobusowej. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-18. Ścieżka rowerowa – dwa koła. Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącego istniejącą ścieżkę, biegnącą wzdłuż al. Solidarności z budowanym fragmentem ścieżki przy ul. Północnej, na odcinku od ul. Kosmowskiej do skrzyżowania z al. Sikorskiego i ul. Ducha. Koszt po weryfikacji: 342 000 zł.

D-19. Nowy parking na ul. Odlewniczej – budowa miejsc parkingowo-postojowych w dzielnicy Tatary. Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych z płyt ażurowych, wkomponowanych w istniejącą zieleń (bez konieczności wycinki drzew). Lokalizacja inicjatywy obejmuje obszar ul. Odlewniczej, gdzie mieszkańcy od wielu lat czekają na nowy ogólnodostępny parking. Koszt po weryfikacji: 80 000 zł.

D-20. Ścieżka rowerowa w alei Warszawskiej – kontynuacja – etap 2. Projekt zakłada budowę ścieżki po stronie parzystej alei Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sielankową do skrzyżowania z ul. Księdza Wojciecha Danielskiego. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-21. Remontujemy ulice na Sławinie – Lawendowa i Skalista. Projekt przewiduje remont ulic: Lawendowej (ulica obok pętli autobusowej MPK, dokończenie) i Skalistej (ulica obok poczty). Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-22. Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na rogatce warszawskiej. Projekt zakłada budowę przystanku autobusowego zbiorowej komunikacji miejskiej, z wyznaczoną zatoką, wiatą z ławką oraz śmietnikiem, za skrzyżowaniem ul. Czeremchowej z al. Warszawską. Koszt po weryfikacji: 120 435 zł.

D-25. Zielone Śródmieście – poprawa warunków życiowych drzew. Projekt ma na celu poprawę warunków życiowych drzew przy Krakowskim Przedmieściu, Jasnej oraz Lubartowskiej poprzez zdjęcie kostki betonowej w ich pobliżu wraz z nasadzeniem krzewów w nowopowstałych rabatach, które będą zabezpieczać przed nielegalnie parkującymi samochodami. Koszt po weryfikacji: 293 300 zł.

D-27. Remont ulicy Perłowej. Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej części ul. Perłowej z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnika. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-30. Blask od Zelwerowicza – projekt zakłada budowę dodatkowego oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Zelwerowicza między ulicami Choiny i Koncertową. Koszt po weryfikacji: 190 000

D-31. Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice. Projekt zakłada rozbudowę istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr. Męczenników Majdanka 26 i 24 . Koszt po weryfikacji: 347 000 zł.

D-33. Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego – II Etap Przedmiotem projektu jest kontynuacja remontu nawierzchni jak i chodnika ulicy Karola Namysłowskiego rozpoczętej w ramach projektu z VII edycji BO. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-34. Ławki dla Czechowa Północnego. Projekt przewiduje ustawienie ławek oraz koszy na śmieci przy ciągach komunikacyjnych dzielnicy Czechów Północny. Koszt po weryfikacji: 45 900 zł.

D-35. Renowacja Dzielnicy Tatary – nowe parkingi i chodniki. Projekt zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową chodnika przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont chodnika wzdłuż ulicy Krzemionki, ułatwiający dojście do sklepu „Biedronka”, remont placu przy ul. Kresowej 9, przy OZB- stworzenie miejsc postojowo-parkingowych oraz stworzenie ok. 80 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-36. Modernizacja ulicy Grabowskiego poprzez położenie nawierzchni asfaltowej. Projekt przewiduje położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zorza do końca ulicy. (długość ok. 340 m). Koszt po weryfikacji: 120 000 zł.

Kolejne projekty w następnym numerze Nowego Tygodnia. opr. ZM