Od października droższe parkowanie

Od 1 października w Lublinie obowiązują wyższe opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Nowe, wyższe średnio o 15%, stawki dotyczą zarówno opłaty jednorazowej, jak i abonamentów we wszystkich czterech podstrefach.


W Podstrefie A pierwsza godzina postoju kosztuje teraz 4,50 zł, druga – 5,40 zł, trzecia – 6,40 zł, a czwarta i każda kolejna – 4,50 zł; w Podstrefie odpowiednio – 2,80 zł, – 3,30 zł, – 3,90 zł, – 2,80 zł; w Podstrefach C i D – 2,30 zł, – 2,70 zł, – 3,20 zł, – 2,30 zł. Z opłat zwolnione są pojazdy elektryczne.

Podwyżkę władze miasta tłumaczą wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, a tym samym rosnącymi kosztami obsługi SPP oraz trudną sytuacją budżetu miasta związaną z ustawowymi zmianami w systemie podatkowym, wysoką inflacją oraz skutkami pandemii Covid-19. – Zmiany stawek mają również na celu zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, a tym samym ograniczenie długich okresów postoju – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Strefa Płatnego Parkowania oferuje 2735 miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. Operatorami SPP, w zależności od podstrefy są: City Parking Group oraz MPK Lublin Sp. z o.o.

ZM