Od pół litra wszystko się zaczyna

Posiedzenie rozpoczęło się miłym akcentem - wręczeniem wyróżnień Honorowym Dawcom Krwi. Przy okazji przypomniano, że burmistrz sam oddał pół litra krwi, na co ten odrzekł zgrabnie, że „Od pół litra wszystko się zaczyna”. Wyróżnieni krwiodawcy: Krystyna Rosa (oddała 32 litry krwi), Zenon Łysak (54 litry), Józef Kuchta (47 litrów), Jacek Wróbel (22 litry), Marek Cupryn (38 litrów), Tomasz Orzeszko (32 litry). A za szczególne zaangażowanie w promocję honorowego krwiodawstwa wyróżniony został Krzysztof Popko, który oddał 7 litrów krwi. Ponadto K. Rosa otrzymała odznaczenie Ministra Zdrowia - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

(28 czerwca) Ostatnia sesja Rady Miejskiej we Włodawie z pewnością nie przejdzie do historii. Interpelacji mało, absolutorium przyjęte zostało bez problemów, a dyskusja nad budżetem – poza wnikliwymi analizami radnego Erazma Meniowa – była nijaka.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych rozpoczęła Elżbieta Wołoszun. Pytała o problem nielegalnego składowiska odpadów w mieście oraz ubytki na ulicach Garnizonowej i Granicznej. Jerzy Łagodziński apelował o pilny remont mostku na Włodawce przy ogródkach działkowych. O remont ul. Rzemieślniczej wspólnie apelowali radni Waldemar Kazuro i Beata Rudziewicz. Ta ostatnia pytała też o sprawę solarów i konieczność wycinki gałęzi przy ul. Piastowskiej. Erazm Meniów poruszył problem klubu „Włodawianka” i brak zainteresowania miasta projektami dotyczącymi stref aktywności. Zauważył też, że jednak strefa kibica we Włodawie się pojawiła. – Zadziałała magia wyborów – mówił.

Mirosława Dynkiewicz pytała o zapadający się chodnik i ulice przy Rynku i problem niesprzątania przez wielu mieszkańców po swoich wyprowadzanych psach.

Marek Flis zainteresował się placem po byłym tartaku, gdzie jest duży nieporządek. Na koniec Krzysztof Flis poruszył temat braku koszy przy ul. Lubelskiej oraz kwestie komunikacji zbiorowej i miejskiej.

Radni podjęli potem 13 uchwał, z których najciekawsze były dwie: w sprawie: udzielenia absolutorium burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2017 i w sprawie ustalenia jego wynagrodzenia. Przy absolutorium w dyskusji ważny głos zabrał jedynie radny E. Meniów, który wskazując na braki i mankamenty, dodał jednocześnie, że rozumie ograniczenia budżetowe i systemowe samorządów i dlatego wstrzyma się od głosu. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, a 3 wstrzymało się. Co do uchwały dotyczącej wynagrodzenia burmistrza dyskusji nie było. Muszyński otrzymał maksymalne możliwe przepisami prawa wynagrodzenie – ponad 10 tys. zł brutto.

Odpowiedzi na interpelacje. Ad odpadów – sprawa jest w prokuraturze. Użytkownik obiektu zobowiązał się usunąć je. Jeśli tego nie zrobi, to będziemy reagować. Ad remontów ulic – mamy wyłonionego wykonawcę i te remonty rozpoczną się niedługo; ad kładki – MPGK wykona remont; ad Włodawianki – trwają rozmowy ws. powrotu klubu do IV ligi po połączeniu z Eko-Różanką, będzie niedługo walne zebranie członków klubu; ad stref aktywności – mamy już wystarczającą liczbę siłowni zewnętrznych, a nasz koszt byłby rzędu 70 tys. zł; ad tartaku – będzie straż miejska uczulona; ad koszy – generalnie ich w mieście przybyło; ad komunikacji – jedna z firm wycofała się i to spowodowało, że do tej pory nie ma komunikacji miejskiej, zapewne zrobi to nasze MPGK; ad solarów (referował sekretarz miasta) – projekt jest realizowany, choć pierwszy przetarg został unieważniony;

w najbliższym czasie będziemy informowali o kosztach; będzie też losowanie dotyczące tego, u kogo będą solary w pierwszej kolejności montowane; ad zapadliska przy rynku (mówił prezes MPGK) – studnia kanalizacyjna uległa drobnej awarii na głębokości 4 m; będzie to w przyszłym tygodniu naprawione; prezes przy okazji poruszył kilka innych tematów: zysk wypracowany w 2017 został w całości podzielony na nagrody dla pracowników; ad spadku zysków o 80% – to efekt wzrostu cen głównie węgla, ale i oleju oraz energii, ponadto pracownicy zarobili w ub.r. o ok. pół mln zł więcej niż rok wcześniej; poziom „chciejstwa” państwa jest tak duży, że mogą podwyżki być; być może w planach ujmiemy zakup polewaczki do ulic. pk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here