Od Widzę ciemność po Śródmieście Przeciw Zanieczyszczeniu Powietrza

Kontynuujemy prezentację projektów dzielnicowych Budżetu Obywatelskiego, które pozytywnie przeszły ocenę i zostały poddane pod głosowanie, które odbędzie się w dniach 23 września – 10 października.

D-61. Widzę ciemność, a będzie jasność – oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ul. Żeglarską. W ramach projektu będzie zamontowane oświetlenie w postaci latarni po obydwu stronach drogi na odcinku od ul. Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską. Koszt po weryfikacji: 327 600 zł.

D-62. Kośminek – remont chodników – Krasickiego, Kosmonautów, Bogusławskiego, Tetmajera, Grochowskiego, Kossaka i Długa. Projekt przewiduje kontynuację remontu chodników w dzielnicy Kośminek. Koszt po weryfikacji: 349 650 zł.

D-63. Ciągi piesze na Szerokim – część III. Celem projektu jest budowa dwóch chodników na Szerokim, które usprawnią komunikację pieszą w dzielnicy. 1) Chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) wraz z oświetleniem do ulicy Wądolnej 2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-64. Osiedle Przyjaźni – budowa i remonty chodników, budowa miejsc postojowych, budowa pasa kratek ściekowych do odwodniania jezdni ul. Przyjaźni, nasadzenie pierwszej partii 70 drzew i zainstalowanie pierwszych 10 lamp przy ścieżce pieszo-rowerowej nad Bystrzycą, doposażenie placu zabaw n. Bystrzycą.

Projekt ma być I etapem planu zagospodarowania doliny Bystrzycy, od kładki w ciągu ul. Kąpielowej do mostu w ciągu al. 1000-lecia. Koszt po weryfikacji: 349 975 zł.

D-65. Błękitna Kraina Integracji. Założeniem projektu jest zmodernizowanie i doposażenie placu zabaw na terenie SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, dzięki czemu dzieci, także te o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Koszt po weryfikacji: 150 000 zł.

D-66. Centrum Aktywności Sportowej – etap 3. Projekt jest 4. etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 podjęte zostaną działania utworzenia bieżni lekkoatletycznej. Koszt po weryfikacji: 349 998 zł.

D-68. Czuby Północne przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Projekt zakłada zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Czuby Północne. Koszt po weryfikacji: 350000

D-69. Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-70. Sławin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-71. Hajdów-Zadębie przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-72. Szerokie przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-73. Felin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-74. Poprawa infrastruktury w rejonie ulic Janowskiej, Rąblowskiej, Parczewskiej. Projekt zakłada: 1. Budowę chodnika od przystanku i przedszkola na ul. Janowskiej do ul. Parczewskiej 2. Wykonanie utwardzenia odcinka ul. Rąblowskiej z destruktu asfaltowego 3. Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do ogródków działkowych Słonecznik od ul. Rąblowskiej 4. Budowę chodnika łączącego ogródki działkowe Słonecznik ze ścieżką rowerową i chodnikiem na przedłużeniu ul. Rąblowskiej 5. Poprawę oznakowania skrzyżowań Rąblowska/Janowska i Parczewska/Janowska 6. Plac zabaw w okolicach przecięcia ścieżek rowerowych i chodników nad Bystrzycą i przedłużeniu ul. Rąblowskiej plus dwie latarnie parkowe 7. Wiatę rowerową w okolicach przecięcia ścieżek rowerowych i chodników nad Bystrzycą i przedłużeniu ul. Rąblowskiej 8. Koszt po weryfikacji: 338 100 zł.

D-75. Czechów Południowy przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Projekt zakłada zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Czechów Południowy. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-76. Czechów Północy przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-77. Tatary przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-78. Bronowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-79. Stare Miasto przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-80. Głusk przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-81. Węglin Południowy przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-82. Abramowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-83. Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-84. Kośminek przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-85. Za Cukrownią przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-86. Węglin Północny przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-87. Zemborzyce przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-88. Sławinek przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-89. Konstantynów przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-90. Wokół Sygnału – Plac zabaw. Celem projektu jest utworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom poprzez wydzielenie i budowę atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży nie tylko z terenu dzielnicy, ale również dla osób poruszających się ścieżką rowerową. Jest to kontynuacja wygranego projektu M-33 w 2017 roku. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-91. Wrotków przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Projekt zakłada zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Wrotków. Koszt po weryfikacji: 350 000 zł.

D-92. Wieniawa przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-93. Dziesiąta przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

D-94. Śródmieście przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Jak wyżej.

Kolejne projekty w następnym numerze nowego tygodnia. Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here