Oddaj pulpit komputera, obrabują cię w mgnieniu oka

– Oszuści uderzyli ostatnio nawet w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – ostrzegają lubelscy policjanci. Finansowe skutki kontaktu z rzekomymi przedstawicielami tej szacownej instytucji mogą być opłakane.


– Rozmówcy, w trakcie rozmowy telefonicznej są nakłaniani do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Jednocześnie informuje się ich, że podczas transakcji spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”, co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji – ostrzega podinsp. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Policja podkreśla, że Nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników UKNF w bezpośrednich relacjach z klientami czy w poszczególnych transakcjach finansowych. Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw i z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o próbie oszustwa. – Zwracamy uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych – dodaje podinspektor Renata Laszczka-Rusek.

– Jeżeli podczas rozmowy zostałeś poinformowany, że dana osoba wykonuje czynności przy udziale lub w porozumieniu z KNF lub UKNF, powstrzymaj się od dalszych kontaktów i niezwłocznie zawiadom najbliższą jednostkę Policji. Postaraj się zebrać i zaprezentować w zawiadomieniu jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia. Każda informacja może okazać się przydatna. Policja apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku kontaktów zdalnych (telefonicznych oraz e-mailowych) z osobami proponującymi świadczenie usług finansowych lub wykonanie transakcji finansowej, zwłaszcza jeżeli nie byłeś dotychczas klientem takiego podmiotu.

Postaraj się zweryfikować tożsamość tych osób oraz prawdziwość deklarowanego celu kontaktu. Na stronie internetowej KNF możesz sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni Twój rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: wyszukiwarka podmiotów. Możesz również zweryfikować czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń KNF. LT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here