Odeszła była dyrektor Chełmskiego Domu Kultury

W wieku 83 lat zmarła Teresa Petryk Malinowska, wieloletnia dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, a następnie Chełmskiego Domu Kultury, działaczka społeczna i animatorka kultury. – Dla ludzi takich jak Pani Dyrektor czas przeszły nie istnieje – mówi Zbigniew Okoń. – Wielkość człowieka mierzy się nie zapomnieniem i przeszłością, ale przyszłością, w której on pozostaje.

Teresa Petryk Malinowska zmarła 18 czerwca 2024 r. w Barchaczowie, swojej rodzinnej miejscowości, gdzie urodziła się i spędziła dzieciństwo. Była absolwentką pedagogiki i równolegle historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kursów podyplomowych Ministerstwa Kultury i Sztuki i Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie (m.in. zarządzanie kulturą oraz animator i menadżer kultury). Pani Teresa w latach 1974-2002 była pracownikiem, menadżerem i animatorem kultury w Chełmie, powiecie chełmskim i województwie chełmskim. W latach 1974-1975 pracowała w Powiatowym Domu Kultury jako kierownik działu; w latach 1975-1987 – była zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, a dyrektorem tej placówki w latach 1987-1999. Od 1999 do 2002 roku była dyrektorem Chełmskiego Domu Kultury. Prowadziła ożywioną, twórczą działalność społeczno-kulturalną i animacyjną w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Chełmskiej, Towarzystwie Muzycznym, którego była społecznym prezesem i w Towarzystwie Kultury Teatralnej (wiceprezes Zarządu).

Za pracę zawodową i społeczną Pani Teresa była wielokrotnie odznaczana i nagradzana, między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżami Zasługi, Odznakami Zasłużony Działacz Kultury, Srebrną Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dyplomem Honorowym Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt działalności.

– Pani Dyrektor była nie tylko szefem, ale także przyjacielem pracowników domu kultury – mówi Zbigniew Okoń, współpracownik i przyjaciel, wieloletni dyrektor domu kultury. – Była wspaniałym Człowiekiem, bliskim każdemu. Człowiekiem szlachetnym, godnym, szanowanym, serdecznym, sercem i duszą oddanym swojej rodzinie, swoim pracownikom, pracy zawodowej i społeczno-kulturalnej, pełnym wiary w ludzi i sprawy, którym była zawsze wierna i którym się poświęcała. Dla ludzi takich jak Pani Dyrektor czas przeszły nie istnieje. Wielkość człowieka mierzy się nie zapomnieniem i przeszłością, ale przyszłością, w której on pozostaje. W swojej działalności rozwijała wartości dziedziczone przez pokolenia, wrośnięte w tradycje miast, miejscowości i wsi Ziemi Chełmskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Parafialnym w Łabuniach. (opr. mo)

 

 

News will be here