Odeszli…

Stanisław Koguciuk

Żyli wśród nas, byli znani ze swojej pracy, działalności społecznej, z tego, co robili dla innych. Jak co roku, w listopadzie, miesiącu modlitw za zmarłych wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku.

Stanisław Koguciuk – wybitny twórca ludowy z Pławanic (gmina Kamień) zmarł w listopadzie ub.r. w wieku 88 lat. W ciągu 50 lat swojej artystycznej działalności namalował ponad 20 tys. obrazów. Urodził się w 1933 r. w powiecie lubomelskim na Wołyniu. W 1945 r., w wyniku repatriacji, razem z rodzicami i bratem przyjechał do Pławanic (gmina Kamień). W 1960 r. ożenił się z Anielą Brzozowską, z którą miał syna i córkę. Rysunkiem i malarstwem interesował się od dziecka, ale malować zaczął mając już około 30 lat.

Jednym z jego bardziej znaczących odznaczeń była II nagroda w kategorii humor w Międzynarodowym Konkursie Satyrykon w Legnicy za prace: „Blondynka bez nałogów”, „Zakochany”, „Wybory w Polsce w 1995 r.”. Był również laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” i wyróżniony Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, otrzymał wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kamień”.

Ks. Andrzej Jeżyna

– zmarł w listopadzie ub.r. w wieku 73 lat. Był kanonikiem honorowym kapituły chełmskiej. Urodził się w 1948 r. w Puławach, święcenie kapłańskie przyjął w 1972 r. w Lublinie. W trakcie swojej posługi duszpasterskiej był wikariuszem w sześciu parafiach w województwie lubelskim, m.in. dwóch w naszym regionie – w Kaniem i Żółkiewce. Najlepiej zapamiętali go mieszkańcy Syczyna i Rejowca. Parafią Niepokalanego Serca NMP w Syczynie kierował 16 lat (od 1990 do 2006 roku), potem przez 12 lat był proboszczem parafii św. Jozafata BM w Rejowcu. W 2018 r. przeszedł na emeryturę.

Barbara Baluk

– zmarła w grudniu ub.r. w wielu 73 lat, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie. Pod jej kierunkiem ZST w Chełmie należało do najlepszych techników w mieście, swojej pracy oddawała się z pasją i pełnym zaangażowaniem, pomimo choroby, z którą zmagała się od lat. B. Baluk urodziła się w 1948 r. w Horodyszczu. Z oświatą związana była od 1969 r. W latach 1998-2004 była wicedyrektorem ZST, a następnie do końca sierpnia ub.r. dyrektorem tej placówki.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie nagradzana i odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Chełm. Po śmierci B. Baluk pogrążeni w smutku i żalu uczniowie, grono pedagogiczne ZST w Chełmie na stronie internetowej szkoły napisali: „…Pasjonatka historii, która marzyła o tym, aby zostać prawnikiem, a stała się rzecznikiem młodych ludzi, którym z oddaniem poświęciła całe życie, zachowując równowagę między odpowiedzialnością a wrażliwością. Na pierwszym miejscu stawiała zawsze dobro ucznia, troszcząc się o jego rozwój, wychowanie i przyszłość, doceniając wyjątkową rolę rodziców w tym procesie…”.

Wacław Mieczysław Prystupa

– ostatni żołnierz „Młota” odszedł w wieku 92 lat w grudniu ub.r. Niezłomny żołnierz AK i „WiN” ps. Piskorz, długoletni więzień polityczny tzw. okresu stalinowskiego, weteran walk o niepodległość RP, kpt. WP w st. spocz. Urodził się w 1929 r. w Chełmie w rodzinie robotniczej. Był żołnierzem w placówce Pawłów rejonu V. Pawłów – Rejowiec obwodu i Inspektoratu Rejonowego Chełm Okręgu Lublin Armii Krajowej z funkcją łącznika oraz oddziału zbrojnego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” por. Henryka Lewczuka ps. „Młot” i powinowskiej grupy „Zdybka”, a także więźniem politycznym, skazanym pierwotnie na 2-krotną karę śmierci i 45 lat więzienia. Mimo inwigilacji przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa był od jesieni 1980 r. do przejścia na emeryturę z dniem 1 listopada 1990 r. aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Węzła Chełm Polskich Kolei Państwowych. W środowisku lokalnym jawił się jako ostatni z żyjących, niekwestionowanych, niezłomnych żołnierzy „wyklętych”.

Józef Brodecki

– jeden z ostatnich kombatantów RP, zmarł w lutym br. w wieku 97 lat. Urodził się w 1924 r. w Rakołupach Dużych (gmina Leśniowice). W 1944 r. został wcielony do II Armii Wojska Polskiego. Wraz z pierwszym Korpusem Pancernym brał udział w walkach o Drezno i Berlin. Odznaczony m.in. Brązowym Medalem Zasłużony na Polu Chwały, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Berlin, Odrę, Nysę, Bałtyk, Medalem za Czyn Frontowy 1943-1945, Odznaką Grunwaldzką, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, medalami rosyjskimi za zwycięstwo nad okupantem. Po zakończeniu wojny wrócił do Rakołup i założył rodzinę. Wspólnie z żoną Ireną prowadzili gospodarstwo rolne. W 2000 r. odebrali medal nadany przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, a w październiku 2014 r. świętowali 65 lecie pożycia małżeńskiego. Jako porucznik Wojska Polskiego J. Brodecki należał do Związku Kombatantów i przewodniczył Kołu Gminnemu z Leśniowic. Wiele lat służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Danuta Drogomirecka

– zmarła w kwietniu br. działaczka społeczna, mieszkająca w gminie Leśniowice. Była członkinią zespołu śpiewaczego „Sielanki” i Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywni i aktywni w Kumowie”. Mieszkańcy gminy Leśniowice zapamiętają ją jako pełną humoru, uwielbiającą taniec i śpiew, energiczną osobę, pełną serdeczności, otwartą na ludzi i chętną do pomocy każdemu potrzebującemu.

Zofia Stasak

– zmarła w maju br. mieszkanka Pliskowa (gmina Leśniowice), wieloletnia członkini Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki”, w którym aktywnie uczestniczyła zarówno śpiewając, jak i tworząc piosenki na specjalne okazje.

Maria Sawka

– zmarła w sierpniu br. w wieku 83 lat. Była prezesem Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków. Urodziła się w 1939 r. w Siedliszczu. W 1940 r. jej rodzina została aresztowana przez NKWD i wywieziona bydlęcym wagonem na Sybir. To tam przyszedł na świat brat pani Marii. Chłopiec w wyniku niedożywienia matki po dwóch godzinach od porodu zmarł. Na zesłaniu mała Maria zapadła na malarię i szkorbut. Cudem przeżyła. Rodzina wróciła do Polski w 1946 r.

Ojciec pani Marii został zwolniony z sowieckiego aresztu dopiero w 1958 r. (schorowany umarł kilka lat później). Po 1989 r. Maria Sawka angażowała się w kultywowanie pamięci o Sybirakach. To dzięki jej staraniom pojawił się w Chełmie Zielony Sztandar Związku Sybiraków, poświęcony w 2004 r. Dwa lata później, jednej z chełmskich ulic nadano imię Sybiraków, a niedługo po tym, nieopodal ul. Sybiraków powstał Pomnik Sybiraków.

Roman Jakubowicz

– wieloletni pracownik Chełmskiego Domu Kultury zmarł we wrześniu br. Był założycielem Klubu Tańca Towarzyskiego „TAKT”, wieloletnim kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej. Był wielkim miłośnikiem tańca i kultury ludowej, doskonałym nauczycielem i wychowawcą młodzieży.

Ks. Józef Domiński

– proboszcz parafii pw. św. Barbary w Turowcu (gmina Wojsławice), zmarł we wrześniu br. w wieku 55 lat. Urodził się w 1966 r. w Parczewie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1999 r. W 2005 r. trafił do parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie, gdzie pełnił posługę do 2020 r. Następnie został skierowany do parafii św. Barbary w Turowcu, gdzie przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję proboszcza.

Krzysztof Stańkowski – mieszkaniec Rakołup Dużych i wieloletni sołtys tej wsi, zmarł w październiku br. w wieku 63 lat. Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej: – To ogromna strata dla gminy Leśniowice. Był dobrym, ciepłym człowiekiem, zawsze otwartym, zaangażowanym w życie swojej małej ojczyzny, odszedł zdecydowanie za wcześnie – napisali w nekrologu leśniowiccy urzędnicy. (opr. mo)

News will be here