Odkrywanie dawnego dziedzictwa

W okolicy lubelskiej galerii Tarasy Zamkowe powstaje specjalny mural poświęcony Żydom mieszkającym przed II wojną światową w Lublinie. Długie na 100 metrów i wysokie na 4 metry malowidło jest tworzone na podstawie zdjęć Stefana Kiełszni, dokumentalisty z Lublina, który budynek po budynku fotografował w latach 30. XX wieku ówczesną dzielnicę żydowską.
W okolicach lubelskiego Zamku przed II wojną światową funkcjonowała bardzo duża dzielnica zamieszkana przez Żydów. Zostali oni w większości wymordowani w niemieckich obozach zagłady, głównie na Majdanku, a ich domy zburzono. Nowy mural ma przypominać o tych, którzy przez lata współtworzyli kulturę Lublina. Powstaje z okazji 700-lecia miasta. Oprócz wizerunków żydowskich mieszkańców Lublina znajdzie się na nim także wiersz Jakuba Glatsztejna, żydowskiego poety i plan Lublina z 1928 r. z zaznaczonymi granicami dzielnicy żydowskiej. Całość ma zostać skończona jeszcze w listopadzie. – Upamiętniając dzielnicę żydowską, zdecydowaliśmy się na formę muralu – przystępną i czytelną dla wszystkich.

Przez wieki Żydzi współtworzyli historię i kulturę Lublina, kształtując jego tożsamość. Urodziny miasta są okazją, by przypomnieć o wspólnym dziedzictwie – mówi Grzegorz Jędrek, rzecznik prasowy Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, który jest pomysłodawcą muralu. Za realizację odpowiada Cezary Hunkiewicz oraz ekipa artystów z Escritor Media a za sam projekt – Jacek Rudzki.(EM.K.)