Odmówili skazanemu

Radny Janusz Malinowski skrytykował na sesji działanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu. – Odmówili pomocy skazanemu. To nietaktowne – ubolewał radny.

W czwartkowej sesji Rady Gminy Kamień uczestniczyła m.in. Iwona Mendel, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu. Zdawała sprawozdanie z działalności podległej jej placówki. Radni nie mieli pytań, co do referowanego tematu (dyskusja była na komisjach). Za to radny Janusz Malinowski zarzucił pracownikom GOPS-u, że odmówili pomocy potrzebującemu mężczyźnie, który odbył karę więzienia.
– Odmówiliście pomocy skazanemu. Na jakiej podstawie? – dopytywał radny Malinowski. – Chłopak chciał parę groszy, aby móc wyjechać z kraju. Nie dostał pomocy i powiedział, że więcej o nią prosić do was nie przyjdzie. To było ze strony GOPS-u nietaktowne.
Kierownik Mendel potwierdziła, że mieszkaniec gminy Kamień po opuszczeniu zakładu karnego zgłosił się do GOPS o wsparcie.
– Po opuszczeniu zakładu karnego przyszedł po pomoc, ale niestety nie kwalifikuje się do niej ze względu na przekroczony próg dochodowy, przeliczany na osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym – tłumaczyła kierownik Mendel. – Gdyby złożył komplet dokumentów, dostałby decyzję, od której służyłoby mu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ścieżka ta nie jest zamknięta.
Kierownik Mendel swoimi tłumaczeniami nie przekonała Malinowskiego. – Coś tu jest nie tak – stwierdził radny. (mo)