Odsetki drenują budżet

Według urzędniczych szacunków w tym roku ratusz wyda 15,2 mln zł na obsługę miejskiego zadłużenia. To rekordowo dużo, bo w ubiegłym roku odsetki te pochłonęły niecałe 8,5 mln zł, a w 2021 r. – 3,7 mln zł.

W drugiej połowie ubiegłego roku jedna z uchwał podejmowanych na sesji Rady Miasta Chełm w ramach zmian budżetowych zakładała „dołożenie” 479 tys. zł na „obsługę długu publicznego”, a konkretnie na zapłatę odsetek od zadłużenia długoterminowego w związku ze wzrostem stopy procentowej.

Marzena Guzowska, skarbnik Chełma, tłumaczyła wtedy radnym, że to konieczne, bo WIBOR oscyluje powyżej wskaźnika ujętego w mieście do planowania. Ostatecznie w ubiegłym roku samorząd musiał przeznaczyć na zapłatę odsetek dużo więcej pieniędzy niż pierwotnie planował w budżecie. Skarbnik miasta przyznała, że odsetki i rosnący WIBOR przysporzyły wielu kłopotów.

W 2021 r. na obsługę zadłużenia miasto wydało 3 711 305,69 zł, a w roku 2021 było to już 8 496 103,30 zł. W tym roku miasto wyda na odsetki od długu jeszcze więcej.

– Plan na 2023 rok na obsługę zadłużenia wynosi 15 219 300 zł – informuje Ratusz.
Obecne zadłużenie miasta wynosi 150 mln 500 tys. zł. (mo)