Odszedł wybitny teolog

Ks. prof. Franciszek Drączkowski

15 marca, w wieku 77 lat, zmarł ks. prof. Franciszek Drączkowski, ceniony patrolog, długoletni wykładowca Wydziału Teologii KUL i pierwszy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.


Ks. prof. Franciszek Drączkowski urodził się 26 kwietnia 1941 roku w Bydgoszczy-Fordonie. W 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1968 roku podjął studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii Kościoła KUL. Rok później rozpoczął także równoległe studia z filologii klasycznej, które ukończył w 1973 roku. W tym samym roku obronił pracę doktorską z patrologii i został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie w 1975 roku uzyskał licencjat kościelny, a w 1976 roku – stopień doktora.
Pracę na KUL rozpoczął 1 października 1976 roku w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym. Habilitował się na podstawie rozprawy „Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego” (wyd. Lublin 1983). W roku 1982 rozpoczął wykłady z patrologii w seminariach duchownych w Lublinie i Pelplinie, rok później także dla studentów teologii KUL. W latach 1983-2013 kierował Katedrą Patrologii. W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W latach 1994-1997 był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Był autorem ponad 200 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu pozycji książkowych, promotorem ponad 200 prac magisterskich i 13 doktorskich. Pełnił m.in. funkcję członka Kolegium Redakcyjnego „Vox Patrum”, członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół KUL, przewodniczącego Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa Naukowego KUL, prodziekana Wydziału Teologicznego (w latach 1990-1993), Przewodniczącego Ogólnopolskiej sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej (1990-1996). Zmarł w Bydgoszczy. Tam też, odprawiona zostanie msza pogrzebowa w kościele św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie, w środę 21 marca o godz. 11.00, po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu.
(Oprac. EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here