Odszkodowania za linię

Przedstawiciele wykonawcy linii elektroenergetycznej 400kV Chełm-Lublin Systemowa są w trakcie podpisywania umów o odszkodowania z mieszkańcami gminy Chełm. Ci, którzy nie doszli jeszcze do tego etapu i wciąż mają uwagi co do przebiegu linii, mogą je zgłaszać do 9 kwietnia. Ostatnio w Urzędzie Gminy Chełm zorganizowano debatę w tej sprawie. Przyszło kilka osób.

O burzliwych konsultacjach w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Chełm-Lublin Systemowa pisaliśmy w „Nowym Tygodniu” kilkakrotnie. W ubiegłym roku mieszkańcy Ochoży Kolonii, Nowosiółek Kolonii i Józefina podpisali się pod protestem dotyczącym przebiegu planowanej linii wysokiego napięcia (400kV), budowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Potem było pełne emocji spotkanie z przedstawicielami inwestora. Każdy chciał, aby linia przebiegała jak najdalej od ich domów lub działki. Do Urzędu Gminy Chełm docierały kolejne protesty. W końcu planiści opracowywali ostateczny wariant przebiegu linii elektroenergetycznej, który miał być wynikiem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców i uwarunkowaniami planistyczno-technicznymi. Przedstawiciele inwestora mówili, że ostateczna wersja przebiegu linii tym różni się od poprzedniej, że maksymalnie odsunięto ją od zabudowań w kierunku zachodnim. Została bardziej oddalona od domów w Horodyszczu, nie dzieli Ochoży Kolonii i częściowo przebiegać ma przez las. Przedstawiciele inwestora mówili też, że pojedyncze osoby mogą nie być usatysfakcjonowane, gdyż z ich punktu widzenia ta linia albo wcale nie powinna powstać, albo powinna przebiegać nie mniej niż kilka kilometrów od terenów, które są im bliskie. W ostatnich tygodniach w Urzędzie Gminy Chełm trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument uwzględnia wypracowane wcześniej rozwiązania. Tzw. publiczna debata w tej sprawie odbyła się w ubiegłą środę. Oprócz urzędników gminy Chełm i przedstawicieli inwestora uczestniczyło w niej sześć osób. Wskazywali oni na inne rozwiązania, zapowiadając, że złożą swoje uwagi do przedstawionego dokumentu. Mają na to czas do 9 kwietnia. Wiadomo, że z wieloma mieszkańcami inwestor podpisał już umowę o odszkodowanie z tytułu korzystania z ich nieruchomości. Linia przebiegać ma przez około 470 działek w powiecie chełmskim, w tym przez około 240 nieruchomości w gminie Chełm. Rozbieżności w wysokości poszczególnych odszkodowań są duże. Kwoty odszkodowań zależą od różnych uwarunkowań np. od tego, czy chodzi o działkę budowlaną czy rolną.
– Zawierając umowę w tej sprawie opieramy się na operatach wykonywanych dla danego terenu – mówi Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy inwestycji ze spółki Agencja Promocji Inwestycji w Warszawie. – Wyłożenie tego dokumentu wraz z debatą publiczną to część procesu prowadzonego przez gminę, ale jako przedstawiciele inwestora byliśmy obecni, aby służyć pomocą i wyjaśnieniami. Mieszkańcy mają czas do dziewiątego kwietnia na złożenie uwag i wniosków do wyłożonych do wiadomości publicznej dokumentów, a następnie gmina będzie te uwagi rozpatrywała.
Do tematu wrócimy. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here