Odwdzięczą się Caritas?

Dziś do siedziby Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzi dojazd ze zniszczonych, betonowych płyt

O wykonanie dywanika bitumicznego na drodze dojazdowej do siedziby Caritas Archidiecezji Lubelskiej apeluje Leszek Daniewski z klubu radnych Krzysztofa Żuka. Skierował w tej sprawie interpelację do prezydenta.


Chodzi o dojazd od strony al. Unii Lubelskiej, w rejonie targu pod Zamkiem. – Obecnie dojazd do Caritas jest nie tylko trudny, ale i niebezpieczny. Istniejący dojazd wykonany jest ze starych i zniszczonych płyt betonowych. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym – zauważył Leszek Daniewski, który od niedawna jest wiceprzewodniczącym lubelskiej rady miasta.

Radny ocenił, że „wykonanie nawierzchni bitumicznej, zapewniającej dogodny dojazd do placówki, będzie naszym wyrazem uznania i wdzięczności za dar serca, który na co dzień doznają najbardziej potrzebujący mieszkańcy Lublina”. – Długo można by przytaczać przykłady działań charytatywnych dla mieszkańców Lublina i województwa.

Wszystko to świadczy o tym, jak ważną, a wręcz niezbędną placówką na mapie naszego miasta jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej – pisze L. Daniewski. Radny prosi też o oczyszczenie chodnika biegnącego wzdłuż dojazdu oraz o podcięcie zwisających nad nim gałęzi. Prezydent jeszcze nie odniósł się do jego interpelacji.

Z pomocy Caritas Archidiecezji Lubelskiej korzystają m.in. osoby ubogie i bezdomne. Caritas wydaje posiłki w „Anielskiej Przystani”, dofinansowuje operacje czy prowadzi program stypendialny „Skrzydła”. W 2018 roku Caritas przeznaczyła około 55 złotych na posiłki dla dzieci z ubogich rodzin. Z jej funduszy udało się sfinansować wakacje dla 430 dzieci z Polski, Ukrainy i Białorusi. Caritas prowadzi też dzienne ośrodki dla osób bezdomnych, hospicjum i centrum charytatywne w Krasnymstawie.

Grzegorz Rekiel