Odznaczenia i jubileusze w „Mimozie”

Uczestnicy Klubu Seniora „Mimoza”, działającego przy Chełmskim Domu Kultury, szykują się do uroczystości jubileuszowych. Wkrótce ich klub obchodzić będzie 55-lecie istnienia.

Swój jubileusz obchodzić też będzie przewodnicząca klubu „Mimoza”, Marianna Niemiec, która na rzecz seniorów działa od 15 lat. Jej działalność ostatnio została doceniona. Pani Marianna dostała odznakę honorową „Primus in Agendo”, nadaną przez Elżbietę Rafalską, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Medal jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania postawy, a także najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw. Oprócz tego wyróżnienia przewodnicząca klubu „Mimoza” dostała dyplom uznania od wojewody lubelskiego, a także podziękowania od Beaty Mazurek, wicemarszałek Sejmu. (mo)