Oferty przyniosą wzrost opłat?

Gmina Kamień ogłosiła przetarg i czeka na oferty firm odbierających odpady. W wielu gminach wywóz odpadów już podrożał. Czy tak stanie się także w Kamieniu?

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kamień radni zatwierdzili nowe zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przyjęli szereg innych uchwał, mających dostosować gminną gospodarkę śmieciową do przepisów. Po wakacjach wejdą one w życie. Główne zmiany to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. Mieszkańcy gospodarstw, w których są kompostowniki (większość mieszkańców wsi je ma), mogą liczyć od września br. na obniżkę opłat za odbiór odpadów.

W takich przypadkach stawki będą mniejsze o złotówkę za każdego mieszkańca w gospodarstwie. Gmina Kamień niedawno ogłosiła przetarg i wkrótce wyłoni nowego odbiorcę odpadów. Będzie zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych od września br. (dotąd śmieci wywoziło PW Ewy Grzywny-Żmudy z Zawadówki, a stawki wynoszą 15 zł od mieszkańca za odbiór odpadów segregowanych). Na oferty firm gmina Kamień czeka do 17 sierpnia.

– Planujemy, że w tym roku stawki pozostaną na tym samym poziomie – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Zobaczymy, na jaką kwotę będzie opiewała wybrana w przetargu oferta i będziemy analizować ilości oddawanych odpadów. Każdego roku te ilości rosną średnio o dwieście ton. Na tej podstawie będziemy ustalać nowe stawki. Ale to będzie w przyszłym roku. (mo)