„Ojciec scaleń” na emeryturze

Z końcem lipca na zasłużoną emeryturę przeszedł Tadeusz Handor, osoba wszystkim doskonale znana, doświadczony geodeta i samorządowiec, któremu już kilka lat temu przypisano tytuł „ojciec scaleń”. Z włodawskim samorządem miejskim i powiatowym związany był od początków jego istnienia. Łącząc doświadczenie i wiedzę geodezyjną z pełnionymi funkcjami samorządowymi doprowadził do zrealizowania wielu inwestycji infrastrukturalnych, z których dziś na co dzień korzysta większość mieszkańców powiatu włodawskiego.

W latach 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej we Włodawie i członkiem Zarządu Miasta Włodawa. W kolejnej kadencji 1994-1998 był radnym, a jednocześnie pełnił funkcję wiceburmistrza Włodawy. W tym czasie koordynował budowę Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.

W latach 1999-2002 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu we Włodawie, organizując powstanie Powiatowej Służby Geodezyjnej i koordynując sprawy regulacji nieruchomości powiatu. W latach 2003-2006 pełnił funkcję wicestarosty włodawskiego, odpowiedzialnego m.in. za wdrożenie programu scaleń gruntów w powiecie, realizując go na obiektach: Łomnica, Zabrodzie, Stary Majdan, Mszanna (łącznie 1245 ha). W latach 2006-2010 pełnił funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu, m.in. odpowiedzialnego za realizację programu scaleń gruntów.

Następnie powrócił do pracy w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Lublinie, jednocześnie pełnił funkcję koordynatora prac scaleniowych w powiecie włodawskim na zlecenie Starostwa Powiatowego we Włodawie. W tym czasie zrealizowano scalenia gruntów w miejscowościach: Andrzejów, Wincencin, Zastawie, Wereszczyn, Przymiarki, Borysik, Holeszów, Lack, Zaświatycze, Hańsk Kolonia, Ujazdów, Krzywowierzba, Lipówka, Dominiczyn, Lubowierz (łącznie 7834 ha). W ramach zagospodarowania poscaleniowego na tych obiektach wykonano infrastrukturę o wartości ok. 20 mln zł.

Od 2010 r. T. Handor, jako pracownik WBG w Lublinie, dobre praktyki z powiatu włodawskiego przeniósł na obszar województwa lubelskiego, koordynując prace scaleniowe na kilkunastu obiektach. Jednocześnie brał udział w licznych seminariach i szkoleniach, jako wykładowca na terenie całego kraju, dzieląc się swoją wiedzą w zakresie programu scaleń gruntów.

Za swoje wybitne osiągnięcia, w dniu odejścia na emeryturę, wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta odznaczył Tadeusza Handora honorową odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. (pk)