Okręgowe łowy na drapieżniki

(9-10 lutego) Na terenie okręgu chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego przeprowadzono, jak co roku, „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak największej liczby młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów.

  • W Kole Łowieckim nr 82 Dubelt w Chełmie w polowaniu na drapieżniki w ramach Okręgowych łowówch na drapieżniki 9 lutego uczestniczyło trzynastu myśliwych, w tym trzy Diany, sześciu naganiaczy. Polowano w obwodzie nr 165, nad Udalem. W wyniku pędzeń pozyskano lisa.
  • W Kole Łowieckim nr 48 Ponowa we Włodawie zorganizowano dwa polowania na drapieżniki w obwodzie nr 75 i 90. Uczestniczyło w nich 25 myśliwych, lisów nie pozyskano.
  • W Kole Łowieckim nr 163 Orlik w Chełmie w polowaniu uczestniczyło dziesięciu myśliwych, pozyskano jednego lisa.
  • W Kole Łowieckim nr 85 Sokół w Chełmie odbyło się jedno polowanie, lisa nie pozyskano.
  • W Kole Łowieckim nr 23 Szarak w Chełmie zorganizowano dwa polowania na drapieżniki w obwodzie nr 169 i 187. Uczestniczyło w nich 28 myśliwych, pozyskano w pierwszym trzy, a w drugim dwa lisy.
  • W Kole Łowieckim nr 84 Przepiórka w Lublinie polowało sześciu myśliwych, pozyskano jednego lisa.
  • Z uwagi na zakaz organizacji polowań zbiorowych okręgowe łowy nie odbyły się na terenie powiatu krasnostawskiego.

Poszukiwania padłych dzików

(5-6 lutego) Na terenie powiatu chełmskiego przeprowadzono akcję poszukiwania padłych dzików. Do poszukiwań zaangażowano pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej, leśniczych, myśliwych, samorząd i lekarzy weterynarii.

Studenci liczyli

(11-15 lutego) Na terenie Nadleśnictwa Strzelce odbył się zimowy obóz Sekcji Łowieckiej Koła Naukowego Leśników w Krakowie. Uczestniczyło w nim szesnastu studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ich zadaniem była inwentaryzacja łosi, saren, dzików i jeleni na terenie obwodu łowieckiego nr 184, w którym gospodaruje Koło Łowieckie nr 67 „Krogulec” w Lublinie.
Studenci podczas całodziennych wyjść w teren oraz porannych i popołudniowych obserwacji na ambonach liczyli zwierzynę oraz określali jej gatunek i płeć. Mieszkali w Stanisławówce – w domku myśliwskim KŁ „Krogulec”. (m)